Lymfeposten

Lymfeposten

Eldre utvalgte artikler     Utgivelsesplan 2017     Annonsepriser/formater

Vårt medlemsblad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og artikler, tips og gode råd, leserinnlegg og informasjon, samt annonser med relevant produktinformasjon.

Meninger som uttrykkes av personer som intervjues eller skriver artikler i Lymfeposten, er deres egne og representerer ikke nødvendigvis synet til Norsk Lymfødemforening.

 

Redaktør fra og med nr 2 2016:

Epost til redaksjonen:
Niels Høegh 
tlf.: 468 49 414
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Redaksjonskomité pr. nr 2 2017:
 
Gøril Tandberg Smestad
Karin Aaslaug Trøan
Monica Dahlskjær

Annonsekontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
990 08 009

 

Lymfeposten tilgjengelig i sin helhet.

En del nyere årganger av Lymfeposten er lagt ut i pdf-format. Enkelte numre mangler dessverre. 

Vær obs på at det kan ta litt tid å laste ned filene.

   2011 : 1 2012 : 1  2013 : 1  2014 : 1 2015 : 1 2016 : 1
2010 : 2  2011 : 2 2012 : 2  2013 : 2  2014 : 2 2015 : 2 2016 : 2
2010 : 3  2011 : 3 2012 : 3  2013 : 3  2014 : 3 2015 : 3 2016 : 3
2010 : 4  2011 : 4 2012 : 4
 2013 : 4  2014 : 4 2015 : 4 2016 : 4

 


 

 
Utgivelsesplan 2017
         
Utgivelse Materiellfrist  
Nr 1   1. mars 4. februar  
Nr 2   5.juni 19. mai  
Nr 3   20. september 9. september  
Nr 4   8. desember 20. november  
         

Bladformat: A4        Omslag: 170 gr silk          Papir innmat: 115 gr silk

Annonser: E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Annonsemateriell: PDF 1:1, pr e-post

Annonsepriser i Lymfeposten

Annonse Format Pris 4 farger
1/1 side 180 x 257 mm  
1/2 side 185 x 128 mm  
1/4 side 118 x 128 mm  

Annonser: Andre formater avtales spesielt. Bilag og vedlegg avtales pr gang. Helårsavtale (4 blader) kan gi inntil 20% rabatt.  
Journalistiske oppslag/pressemeldinger og evt varerprøver gis egne priser på. 
Teknisk informasjon:  
Bladformat: 210 x 297, Satsflate: 180 x 257, Antall spalter: 3, Spaltebredde: 57, Ferdiggjøring: stiftet, Utfallende trykk: Ja

Materiell leveres til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Filformat: PDF

Annonspriser på nettsiden Lymfoedem.no

Annonse Format Pris 3 mnd
Forside og 
artikkelside
728 x 90 pixels.
Maks tre annonsører samtidig
Kr  3 000
Liten artikkelannonse 180 x 150 pixels.
Maks 2 annonsører
Kr  1 500
     

Annonsemateriell: gif, jpg, flash 
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.