2002

Rett til fri behandling?

Privatpraktiserende fysioterapeuter og driftstilskudd

Rett til fri behandling?

Lymfødem står på Rikstrygdeverkets liste over diagnoser som gir rett til fri behandling.
Men får vi det?
Det har vært mye skriverier og blest omkring fysioterapeuter og driftstilskudd. Vi har
derfor bedt fysioterapeut Anne Claudi Stenseth, leder for NFFs faggruppe for onkologisk
fysioterapi og lymfødembehandling, om å gi en nærmere orientering om hva kommunalt
driftstilskudd egentlig er, og hvilken økonomisk konsekvens det har for oss lymfødempasienter
om fysioterapeuten vår har avtale om kommunalt driftstilskudd - eller ikke.
Ved Anne Claudi Stenseth

Les mer: Rett til fri behandling?

Kompresjonsstrømpe-påtrekker

Dette hvite plastbelagte stativ – som ingen dødelig kan gjette bruksområdet til – er et fifi ffifi g
og uhyre praktisk hjelpemiddel for å ta på benstrømper uten å måtte bøye og strekke seg
helt ned til tåen.
Og NB: Et hjelpemiddel som er gratis til utlån fra Hjelpemiddelsentralen. Ta kontakt
med ergoterapeut eller fysioterapeut på ditt hjemsted – hun/han hjelper deg å søke.
Tekst og Foto: Grace Koch Hansen og Elsebeth Peel Jarvis

Registrer deg for å lese mer …

Rosen og sekundær akutt inflammasjon (SAI)

Kristin Haugen ved plansjen over lymfesystemet - med lymfeårer og -knuter, kvadranter og vannskiller

Rosen og sekundær akutt inflammasjon (SAI)

På medlemsmøtet til avd Oslo/Akershus i november holdt spesialist i onkologisk fysioterapi Kristin Haugen fra Norsk Lymfødemklinikk et omfattende foredrag om rosen og SAI - i relasjon til lymfødem. Med Kristins bakgrunnn og inngående kunnskap om lymfødem ble dette til en ytterst informativ kveld med grundig innføring og mye ny viten. All denne viten har vi lyst til å dele med fler, - vi bringer derfor her et fyldig referat.
Tekst: Tone Guettler
Foto: Elsebeth Peel Jarvis

Registrer deg for å lese mer …

Spiser vi nok salt?

Spiser vi nok salt?

Denne litt utidige spørsmålsstillingen var del av invitasjonen til årsmøtet i avdeling Oslo / Akershus, og var nok medvirkende til det relativt gode frammøtet. Foredragsholder Anna Lundby - hadde på meget kort varsel (ankelbrudd hos opprinnelig foredragsholder) akseptert å stille opp for å svare på spørsmålet. Hun viste seg å være usedvanlig godt kvalifisert: som tredjeårs student ved Stabekk helse-, sosial- og ernæringsfag hadde hun akkurat skrevet oppgave om Saltets historie i Norge!
ved Tone Guettler

Les mer: Spiser vi nok salt?

Når de som bør vite, ikke vet

Når de som bør vite, ikke vet ...
Norsk lymfødemkompetanse forsvinner:


Nedenstående artikkel er sakset fra fagbladet ”Dagens Medisin” 7. juni 2001, og er som sådan kanskje mest rettet mot leger og annet helsepersonell. Vi mener imidlertid den kan være nyttig lesning også for våre medlemmer, - om ikke annet kan den kanskje klippes ut og vises frem i påkommende tilfeller!
Gjengis med tillatelse av artikkelforfatter.

Registrer deg for å lese mer …

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.