2003

Lymfødembehandling av barn

Reportasjeserie fra FYSIOTERAPEUTEN nr 5 2003
Av Heidi Johnsen

Lymfødembehandling av barn
Sist høst arrangerte Skandinavisk Forum for Lymfologi en Nordisk Kongress i onkologi- og lymfødembehandling.
Der var blant andre Hans Pritschow og holdt foredrag om det lymfatiske barn. For de fleste tilhørerne var dette ny lærdom og interessen etter foredraget for å vite mer var stor. FYSIOTERAPEUTEN ville gjerne formidle mer om denne behandlingsmetoden og reiste like godt til Pritschows klinikk, Center of Manual Lymphdrenage, i Waldkirch, som ligger like ved Freiburg i Sør- Tyskland. Pritschow er utdannet fysioterapeut (1972) og tok etterutdanning i lymfødembehandling i 1977 ved Földiskolen i Freiburg. Her ledet han i ti år utdanningen. I 1992 startet har sin egen klinikk i Waldkirch. Pritschow gir foredrag og holder kurs både i Europa og USA.

Registrer deg for å lese mer …

Får vi nok informasjon?

En studie som ser på om det er gitt informasjon til pasienter som er operert for gynekologisk kreft og kan utvikle lymfødem, og om informasjonen har vært tilstrekkelig. En mer omfattende artikkel om studien ble publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr 26 2002
Ved Inger-Lise Nesvold

Les mer: Får vi nok informasjon?

Lymfødem i øre-nese-halsregion

Fysioterapeut Wenche Vigen fra Norsk Lymfødemklinikk. Foto: Aase R. D. Andreassen

Fysioterapeut Wenche Vigens forelesning om ”Lymfødem i øre-nese-halsregionen” fra
Nordisk kongress, 12.-14. september 2002.

Krefttilfeller i øre-nese-halsregionen utgjør tre % av alle kreftformer. Lokalisasjon av kreften kan være i bihuler, øre, nese, kjeve, munnhule (gane, munngulv, tunge), hals og strupe. Krefttypen er plateepitelkarsinom. Denne typen kreft har den egenskap at den i de fleste tilfeller bare sprer seg lokalt i området, sjelden videre ut i kroppen.

Registrer deg for å lese mer …

- Lymfødembehandlingen gjør at jeg kan bevege meg

Fysioterapeut Kristin Haugen starter behandlingen gradvis ved å stimulere lymfeknuter sentralt i nakke og venvinkler. Foto: Heidi Johnsen

fra FYSIOTERAPEUTEN nr 1 2003:

For meg spiller det ingen rolle om fysioterapeuten er mann eller kvinne. Det viktigste er at jeg får en bedre hverdag, sier den 91-år gamle dagpasienten ved Hospice Lovicenberg i Oslo. Han har lymfekreft med spredning, og behandles for genitalødem.
Av Heidi Johnsen

Registrer deg for å lese mer …

Livsviktig behandling

Viktig samarbeid. For Tone Guetler, foran, er fysioterapeuten Marit Johansen en viktig samarbeidspartner i behandlingen. Foto: Heidi Johnsen

– fra FYSIOTERAPEUTEN nr 11 2002:

– Oppfordrer likesinnede til aktivitet
For fem år siden ble Tone Guettler operert for underlivskreft. I like mange år har hun fått lymfødembehandling hos fysioterapeut. For henne er denne behandlingen viktig spesielt i forhold til sitt yrkesaktive liv.
Av Heidi Johnsen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registrer deg for å lese mer …

Lymphoedema Praecox

Et medlem har tatt kontakt med foreningen og sier hun har fått diagnosen lymphoedema
praecox. Hun lurer på hva det er for noe, og om det er vanlig.
Vi har konsultert nettsteder og brosjyrer* og også bedt dr. Petlund om hjelp.
Ved Tone Guetler

Les mer: Lymphoedema Praecox

Behandlingssituasjon Oslo/Akershus

Spørreundersøkelse høsten 2002

For å bedre behandlingstilbudet for lymfødempasienter har Norsk Lymfødemforening i flere år tildelt stipend for å stimulere flere fysioterapeuter til å ta etterutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling. Og foreningen utarbeider årlig oppdaterte oversikter over fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling. Av disse listene ser vi at verken i Oslo eller Akershus har antall fysioterapeuter med slik spesialkompetanse økt nevneverdig, – noen kommer til, andre faller fra.
I Oslo er 17 av 25 bydeler helt uten slikt tilbud. I Akershus fylke er 10 av 22 kommuner uten tilbud. Det er også viktig å være klar over at om det finnes lymfødembehandlende fysioterapeuter i en kommune eller en bydel, betyr ikke det nødvendigvis at de er tilgjengelige for ”allmennheten”. Noen arbeider kommunalt og bare i hjemmetjeneste, noen kanskje på et sykehus. Det at ikke alle arbeider i fulltidsstilling spiller inn, – det gjør også størrelsen på det kommunale driftstilskuddet deres.
Så hvordan står det egentlig til med behandlingstilbudet i våre to fylker?
Oppsummering ved Tone Guettler og Elsebeth Peel Jarvis
Illustrasjoner: Astrid Sandaa og Tone Guettler

Les mer: Behandlingssituasjon Oslo/Akershus

Brukere online

Vi har 98 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.