2004

Selvdrenering - primært lymfødem/lipødem

Selvdrenering er til god hjelp i det daglige liv, men skal ikke erstatte den komplette fysikalske lymfødembehandlingen du får hos din fysioterapeut. Bruk gjerne selvdrenering i forbindelse med selvbandasjering. NB: ”Oppskriften” på selvdrenering vi bringer her er beregnet for de med lipødem eller primært lymfødem, hvor det er spesielt viktig å jobbe med området mave/lyske. Ellers er mye likt selvdrenering for sekundært ben-lymfødem (se nr 3, 2004).
Tekst og illustrasjon: Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi

Registrer deg for å lese mer …

Praktiske utfordringer ved behandling av barn med lymfødem

Ved spesialist i onkologisk fysioterapi Ann Nesser, Majorstuen fysikalske institutt

Det er flere av oss fysioterapeutene som i vår hverdag møter barn med lymfødem. Med barn tenker jeg aldersgruppen 0 til ca. 12 år, senere regnes de som tenåring / ungdom.
De mest vanlige diagnosene vi møter i forbindelse med lymfødem hos barn er primære lymfødem, som har en ukjent årsak. Det man vet er at det finnes medfødte lymfangiodysplasier, det vil si misdannelser i lymfesystemet, som også kan være kombinert med misdannelser i forskjellige organer.

Registrer deg for å lese mer …

Når benet gråter

Ved Tone Guettler

Jeg husker vagt at jeg for noen år siden leste en artikkel i Lymfeposten om at lymfeveske kunne lekke ut gjennom huden, men må innrømme at jeg ikke tok det inn over meg i særlig grad. Slik er det gjerne når en leser om noe som en tror ikke kan gjelde en selv.
Sist høst la jeg merke til en liten vortelignende sak på innsiden av det ene låret, og den hadde med sikkerhet ikke tidligere vært på mitt lymfatiske ben. Hvorfor jeg ikke konkret påpekte den til min behandlende fysioterapeut så snart jeg hadde lagt merke til den vet jeg ikke. Kanskje håpet jeg på at hun skulle kommentere den, at hun skulle ta styringen og at vi på den måten skulle finne ut av hva det var. Ikke vet jeg.

Registrer deg for å lese mer …

Selvdrenering – sekundær lymfødem

Selvdrenering kan være til god hjelp i det daglige liv, men skal ikke erstatte den komplette fysikalske lymfødembehandlingen du får hos din fysioterapeut. Bruk gjerne selvdrenasje i forbindelse med selvbandasjering. NB: ”Oppskriften” på selvdrenering som vi bringer her er beregnet for de med sekundær lymfødem – arm eller ben. Ved sekundær lymfødem andre steder – spør din fysioterapeut til råds om hvordan du skal legge opp selvdreneringen i forhold til ditt sykdomsbilde. Selvdrenering ved primær lymfødem vil vi komme tilbake til i neste nummer av Lymfeposten, hvor vi også tar opp problematikken rundt Lipødem.
Tekst og illustrasjon: Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi

Registrer deg for å lese mer …

Livsoppholdsytelser ved sykdom

Trygdeytelser –Landsforeningen for hjerte- og lungesykes medlemsblad ”Det Nytter” hadde i nr 5 2003
en omfattende artikkel om trygdeytelser ved sykdom, skrevet av pasientombud i LHL,
jurist Atle Larsen. Denne var meget interessant også for oss, og vi har fått Atle Larsen
til å gjøre en oppdatering av artikkelen for publisering i Lymfeposten.
Ved Atle Larsen, pasientombud i LHL

Les mer: Livsoppholdsytelser ved sykdom

Kjerringer med staver

Artiklen har tidligere vært trykket i FFB’s
medlemsblad ATHENE nr 4 2003

Hvorfor jeg “tente” på stavgang?
På nyåret 1999 leste jeg en artikkel om stavgang i “Bedre Helse”, og det slo meg at stavgang måtte være en glimrende aktivitet for brystkreftopererte kvinner. Helt siden jeg begynte å arbeide med brystkreftopererte kvinner i 1986, har jeg varmt anbefalt skiturer. Ved Det Norske Radiumhospital anbefalte fysioterapeuter allerede på 70/80- tallet lymfødempasienter å gå med en stav på operert side, for å unngå økt lymfødem ved at armen ble hengende passiv.
Ved Ragnhild Skard, spesialist i onkologisk fysioterapi

Registrer deg for å lese mer …

Erfaringer med lymfødem

En svensk studie omkring yrkesaktive brystkreftpasienter med lymfødem ble nylig publisert 1, – og fordi artikkelen inneholder så mange interessante utsagn fra kvinnene som deltok, hadde vi lyst til at Lymfepostens lesere skulle få ta del i den. Vi har fått lov av fysioterapeut Karin Johansson, en av forfatterne, til å bearbeide artikkelen for publisering i Lymfeposten.
Oversatt og bearbeidet av Tone Guettler

Les mer: Erfaringer med lymfødem

Når benet gråter: FISTEL – ikke fistul!

Ved Tone Guettler

Jeg skrev i forrige nummer av Lymfeposten om mitt ”gråtende” ben, og sa feilaktig at jeg hadde fått vite at det dreide seg om en ”fistul”. Fistul er det visst ikke noe som heter. Derimot kalles en slik utposing, (og også en lomme) i huden som fyller seg og sprekker, – en fistel. Og det burde jo være et lett ord å huske – hvis en tenker på en stemme som går opp i fistel – og sprekker.
Det finnes også et annet relatert ord: fissur, det er en sprekk i huden, men altså ikke samme sak som en fistel.

Registrer deg for å lese mer …

Siste nytt fra den medisinske verden

Annet hvert år er det internasjonal kongress for lymfologer. Da møtes leger og fysioterapeuter fra hele verden for å utveksle erfaringer, og få input om nytt innen medisin og forskning. Avd Oslo/Akershus hadde 27. november 2003 medlemsmøte der fysioterapeut Helen M. Olsen fra Norsk Lymfødemklinikk orienterte fra den internasjonale lymfologikongressen i Freiburg, Tyskland i september 2003 – og her fikk vi høre om mye spennende nytt som vi gjerne vil dele med flere.
Referert av Tone Guettler og Elsebeth Peel Jarvis

Registrer deg for å lese mer …

Fokus på øvelser .. for arm

Ansvar for egen helse –

”Jeg blir så glad når noen rusker opp i meg og påpeker at det er noe som må gripes fatt i, – og det viser seg at det som skal til, det kan faktisk gjøres av meg selv” – skrev Tone Guettler i forrige utgave da det var snakk om øvelser og lymfødem-ben. Fullt så glad ble vel kanskje ikke jeg – da hun kjapt kastet ballen videre til meg: for også lymfødemarmer trenger pumpeøvelser og også vi har behov for å opprettholde/øve opp god bevegelse i ledd!
Tekst: Elsebeth Peel Jarvis Foto: Helen M. Olsen

Registrer deg for å lese mer …

Med fokus på øvelser ..

Ansvar for egen helse –

Jeg blir så glad når noen rusker opp i meg og påpeker at det er noe som må gripes fatt i,
– og det viser seg at det som skal til, det kan faktisk gjøres av meg selv.
Tekst: Tone Guettler Foto: Jan Guettler

Registrer deg for å lese mer …

Brukere online

Vi har 44 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.