2010

Lymfødem og stress

Det er flere ting som påvirker lymfødem – gjør det verre eller bedre. Jeg er blitt bedt om å skrive om lymfødem og stress.
Ved Tove Søraas Valebjørg, spesialist i onkologisk fysioterapi MNFF

Blant lymfødempasientene jeg har/har hatt, tror jeg ikke det er noen som ikke har kjent forverring ved stress. Men det kan gå tilbake når ting normaliserer seg. I enkelte tilfeller kan stress være utløsende årsak til at lymfødem oppstår.

Registrer deg for å lese mer …

ILF konferanse i Brighton

Norges representanter på konferansen i Brighton – fra venstre: fysioterapeutene Kristin Ruder, Tønsberg, og Linda Wiik, Ski, Bjørn Arne Mo (salgskonsulent, Sykeartikler), Marit Smith (Jobst/Smith & Nephew) og fysioterapeut Wilma van de Veen, Trondheim.

International Lymphoedema Framework, ILF – www.lympho.org
Uten egentlig helt å være klar over hva vi skulle i Brighton, reiste fysioterapeut Kristin Ruder og jeg på 2nd ILF Conference. Med åpne sinn og ivrige føtter møtte vi opp som VIP på Grand hotell, og ble tatt vel imot av Pierre Gonon, som administrerte det hele.
Ved fysioterapeut Linda Wiik

Les mer: ILF konferanse i Brighton

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.