Lymfeposten 2012-3

LEDERENS HJØRNE 2012-3

Sommer’n var en skandale med regn og nordavind – det va’kke mange fuglene som sang

– nå er høsten her og med den mye møtevirksomhet og nye utfordringer for Norsk Lymfødemforening.

Brev til de regionale helseforetakene er sendt med klage på søknadsprosessen ved behandlingshjelpemiddelenheten ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, og på tidsbegrensede vedtak og begrensning av antall kompresjonsplagg ved andre enheter i Helse Sør-Øst RHF. Takket være iherdig innsats fra lokallagslederne i Stavanger og Hordaland har Helse Stavanger og Helse Bergen kommet i gang med søknads- og vedtaksprosessen, men svært sent. Vi har også formidlet vårt syn på at kompresjonshjelpemidler må ut på anbud og har bedt helseforetakene være oppmerksomme på at det må være tilgang til forskjellige typer kompresjonsmateriell fra flere leverandører for å dekke behovet – også etter en anbudsprosess. Vi har all grunn til å være spent på fortsettelsen.

Nordisk konferanse/styremøte går av stabelen 5.-7. oktober i København. Det skal bli interessant å høre mere om hvordan de svenske og danske organisasjonene har fått fysioterapeuter og medisinsk ekspertise til å stille opp og danne nasjonale nettverk for lymfødem? Jeg skulle ønske norsk medisinsk ekspertise kunne gå i bresjen for et slikt engasjement, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi må ikke sove når toget går!

NLF er godt i gang med å få ansatt kontormedarbeider fra 1. november. Det er helt nytt for foreningen vår å være arbeidsgiver. Det vil følge både lettelse og spenning med den ansettelsen.

I forbindelse det videre arbeidet med å bedre behandlingstilbudet for lymfødemikere, ble det 13. august sendt ut en spørreundersøkelse til fysioterapeuter med kompetanse i lymfødembehandling i hele landet

Elisabeth Soelberg

Oppslagstavlen 2012-3

Slutt for Lymfeposten?
Nr 1, 2013 blir siste utgave av Lymfeposten fra den sittende redaksjons hånd. Et halvt år igjen, så er det
ugjenkallelig slutt.
Redaksjonen har sittet i veldig mange år, og må byttes ut. Redaktør og redaksjonsmedlemmer har for lengst
varslet sin avgang – våren 2013 er det definitivt slutt.
Vi håper det finnes arvtakere der ute. De som melder seg vil så klart få hjelp i en overgangsperiode. Men –
om ikke noen melder seg er det slutt på Lymfeposten. Slik er det bare.
Så nå er det dere medlemmer som bestemmer om det forsatt skal bli noe blad – det er bare å melde seg til
tjeneste, snarest mulig.

Les mer: Oppslagstavlen 2012-3

Reisebrev fra Földiklinikken

Professor dr med Etelka Føldi og Lill-Gro

Tekst og foto: Lill-Gro Tjensvold

Jeg hadde jobbet med saken min i nesten 1 1/2 år, men følte at nå var foten min så vond og tung at jeg bare måtte komme meg til Földiklinikken i Tyskland og få startet opp, selv om det fikk bli på egen bekostning, for så å jobbe videre med å få det dekket i etterkant.
Etter å ha prøvd det meste hjemme i Norge, også på Haukeland universitetssykehus pluss på behandlingsreiser fikk jeg likevel ikke de resultater som jeg håpet på, selv med svært dyktige behandlere. Jeg følte derfor at mitt siste halmstrå var å få prøvd Føldiklinikken, og jammen er jeg glad for at jeg dro! Oppholdet var en fantastisk reise – på godt og vondt!

Registrer deg for å lese mer …

Sommerleir for barn og unge 2013

Sommerleir for barn og unge 2013
Husker dere – ?

Ved Elisabeth Soelberg, leder i Norsk Lymfødemforening


Norsk Lymfødemforening og Gurvika leirsted kaller igjen inn til sommerleir for barn og unge med lymfødem og deres familier! Varighet er en uke og vi tar sikte på 28. juni til 5. juli i 2013.

Les mer: Sommerleir for barn og unge 2013

Kurs på Földiklinikken

Ved fysioterapeutene Martine Holwech og Kari Hertzberg, Dybwas Fysioterapi

Vi var på et 2-dagers ”Refresherkurs” på Földiklinikken i Tyskland 13. og 14. juli i sommer. Kurset besto av en teoretisk og en praktisk del.

Les mer: Kurs på Földiklinikken

Internasjonalt lymfødemnettverk

International Lymphoedema Framework (ILF) arrangerte i samarbeid med Handicap International den 4. Internasjonale Lymfødemkonferansen i Montpellier, Frankrike 28.-30. juni 2012.

Delegater fra 35 nasjoner deltok på konferansen – professorer og helsepersonell de fleste av dem. Bortsett fra lille Norge som stilte med to lymfødemikere som eneste representanter.
Tekst: Elisabeth Soelberg, leder av NLF, og Svanhild Helland Foto: Svanhild Helland

Les mer: Internasjonalt lymfødemnettverk

Lindrende hender og respekt

Tekst og foto: Torunn Ekornholmen

Lindrende hender, faglig dyktighet, arbeidsglede og stor respekt for pasientene gjennom 56 år førte til at Inger Gran i mars ble utnevnt til æresmedlem av Faggruppe for Onkologi og Lymfologi (FOL) i Norsk Fysioterapeutforbund). Da utbrøt hun rørt:
– Jeg vet ikke hva jeg har gjort for noe spesielt, jeg! Jeg har jo bare gjort jobben min og prøvd å være meg selv.

Les mer: Lindrende hender og respekt

Marijke Ritsema

Marijke Ritsema – Minneord
Ved Arny Småland, Hordaland Lymfødemforening Foto: Torunn Ekornholmen

Ein av landets dyktigaste fysioterapeutar innan lymfødembehandling er ikkje blant oss lengre.

Les mer: Marijke Ritsema

HverdagsGlimt – friske bandasjer

HverdagsGlimt
ved Tone Guettler

Bandasjerer du deg selv av og til?

Les mer: HverdagsGlimt – friske bandasjer

Kompresjonsstrømper – del 1

Kompresjonsstrømper – elsket av noen, hatet av andre.
Hos de fleste lymfødemikere har dette plagget funnet veien inn i deres hverdag, akkurat som man daglig kler på seg trusa og skjorta. Noen kan ikke gå uten sine kjære kompresjonsplagg – men veien dit kan ha vært lang og kronglete – mens andre ikke orker tanken en gang.
Tekst: Dagmar Moseby Spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF, Askim Fysiosenter
Bilder og kilder: Sigvaris/BSN Medical/Dagmar Moseby

Registrer deg for å lese mer …

Mikrokirugi i Tyskland

Transplantasjon av lymfeknuter ved lymfødem i ben –
Mikrokirurgi i Tyskland
Ved Gøril Tandberg Smestad

Det er snakket mye om forskjellige behandlingsformer ved lymfødem, og jeg vil gjerne fortelle om operasjoner som blir utført i Tyskland. Dette er noe som jeg har funnet ut selv og som er ukjent for de fleste i Norge, mange leger jeg har snakket med, har ikke hørt noe om dette.

Les mer: Mikrokirugi i Tyskland

Lymfødemfagdag

Lymfødemfagdag 2012 på St Olavs Hospital i Trondheim
Ved Wilma van den Veen

Fysioterapeutene i Trondheim og ”omegn” med  lymfødemkompetanse har i flere år hatt nettverksmøter en ettermiddag om våren og en om høsten. De siste to årene har vårmøtet blitt erstattet med en fagdag på St. Olavs Hospital.

Les mer: Lymfødemfagdag

Lanzarote 2013 – behandlingsreise for Oslo/Akershus

Behandlingsreise for Oslo/Akershus Lymfødemforening
Lanzarote 1.-15. mars 2013

Les mer: Lanzarote 2013 – behandlingsreise for Oslo/Akershus

Selvdrenasje – arm/ben

Ønskereprise – fra nr 3, 2008

Selvdrenering av arm/ben
På den 3. Nordiske Lymfologikongressen i Danmark høsten 2007 ble det presentert fire
brosjyrer om selvdrenering – for venstre ben, høyre ben, for venstre arm og høyre arm.
Lymfeposten fikk da tillatelse til å oversette disse og gjengi dem som bilag.
De originale tekstene er skrevet av de danske fysioterapeutene Brita Hertz, Anne Marie Damgaard, Karin
Schultz og Inger Rønne. Illustrasjoner ved ergoterapeut Marie Gade.
Oversatt av Elsebeth Peel Jarvis og Tone Guettler

Registrer deg for å lese mer …

Lokalnytt 2012-3

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Jubileumsfeiring – og guidet tur i Kvadraturen og på Akershus festning

Les mer: Lokalnytt 2012-3

Pulsatorbruk

Kommentar til intervju om behandlingsopphold ved Földiklinikken i Tyskland – Lymfeposten nr 1, 2012.
Ved fysioterapeutene på Norsk Lymfødemklinikk

Les mer: Pulsatorbruk

Brukere online

Vi har 107 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.