Lymfeposten 2012-3

Selvdrenasje – arm/ben

Ønskereprise – fra nr 3, 2008

Selvdrenering av arm/ben
På den 3. Nordiske Lymfologikongressen i Danmark høsten 2007 ble det presentert fire
brosjyrer om selvdrenering – for venstre ben, høyre ben, for venstre arm og høyre arm.
Lymfeposten fikk da tillatelse til å oversette disse og gjengi dem som bilag.
De originale tekstene er skrevet av de danske fysioterapeutene Brita Hertz, Anne Marie Damgaard, Karin
Schultz og Inger Rønne. Illustrasjoner ved ergoterapeut Marie Gade.
Oversatt av Elsebeth Peel Jarvis og Tone Guettler

Registrer deg for å lese mer …

Brukere online

Vi har 33 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.