Lymfeposten 2012-4

LEDERENS HJØRNE 2012-4

Det lakker og lir mot jul – og her kommer nyttårsønsker på lederplass.

Lymfepostens skjebnetime – vil medlemsbladet fortsatt komme ut, eller er det slutt etter nr 1 i 2013? Vi har stolt på den flotte redaksjonsgjengen vår i svært mange år, og til tross for gjentatte varsler om at nå er det snart slutt, har de fortsatt å skrive, samle viktig informasjon og redigere blad etter blad helt frivillig og uten lønn. Redigering og layout kan et trykkeri gjøre, men vi har bare en, kanskje to, som vil skrive og samle stoff foreløpig.
Det er litt for lite!

Nyttårsønske nr 1: Kjære medlemmer som liker å skrive, intervjue mennesker og finne fram i informasjon og nytenkning omkring lymfødem: meld dere til tjeneste! Jeg er sikker på at det finnes dyktige, skriveføre lymfødemikere som kan gjøre en innsats for at Lymfeposten skal komme i postkassen som før! Obs! En fysioterapeut med lymfødemutdanning ønsker jeg også i redaksjonen!

NLFs ledermøte er over – et positivt og godt møte med lokallagslederne. At alle medlemmer av sentralstyret er på valg på neste landsmøte i 2013, førte til at det ble satt ned en hurtigarbeidende komite som skal omarbeide vedtektene for NLF, slik at det blir landsmøte hvert år og at kun halve styret er på valg. Sentralstyret kan ikke ha så ustabile forhold at hele styret går ut samtidig, da mister man oversikten over lymfødemsaken.

Nyttårsønske nr 2: Kandidater til valget 2013. Jeg er helt sikker på at det finnes dyktige, oppegående lymfødemikere som kan stille arbeidskapasitet til disposisjon for sentralstyret, slik at Norsk Lymfødemforening kan være en pådriver i lymfødemsaker både nasjonalt og internasjonalt!

Ett ønske er allerede oppfylt: fra 1. desember har NLF fått kontormedarbeider.

Nå ønskes dere alle GOD JUL!

Elisabeth Soelberg

Reisebrev fra Földiklinikken

Reisebrev 2 – fra Földiklinikken

Registrer deg for å lese mer …

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.