Lymfeposten 2013-3

Lymfeposten 2013-3

Lymfeposten 2013-3

LYMFEPOSTEN 3/13
ISSN 1502-4474
Redaktør: Tove Mette Schjalm
Redaksjon:Gro Lindebjerg, Helen Roaldsnes, Gøril Tandberg Smestad, Linda M. Wiik, Torunn Ekornholmen

Registrer deg for å lese mer …

Lymfedrenasje i utlandet

Arkivbilde fra Dalby Grafisk.

Av Gøril Tandberg Smestad
Vi som er plaget av lymfødem i ben eller armer, har en utfordring når vi skal ut på reise. Ofte tar det mange timer, kanskje en hel dag, med flyreise, buss og/eller tog før vi er fremme ved feriestedet. Da kan det være godt å få lymfedrenasje der man kommer.

Registrer deg for å lese mer …

Hvilke nytte har FN-konvensjonen?

Juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne artikkelen gir deg en beskrivelse på hvordan du som har en funksjonshemning, kronisk sykdom eller som pårørende kan bruke konvensjonen for å få innfridd dine lovfestede rettigheter.
Av: Kristel Jüriloo, juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter.

Registrer deg for å lese mer …

Stipend til fysioterapeuter

Arkivbilde fra Dalby Grafisk.

Norsk Lymfødemforening har også for år 2014 avsatt midler
til utdanningsstipend for fysioterapeuter.

Støtte gis til privatpraktiserende fysioterapeuter som tar etterutdanning innen komplett fysikalsk lymfødembehandling.
Kun medlemmer av Norsk Lymfødemforening vil komme i betraktning.


Søknad med opplysning om hvor og når etterutdanningen tas sendes innen 15.februar 2014 til Norsk Lymfødemforening på
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Barn og ungdom med lymfødem

Av Sølvi Gulbrandsen og Tove Valebjørg
Det er flere årsaker til at lymfødem (lymfehevelse) oppstår hos barn og ungdom, men for de fleste skyldes lymfødemet misdanninger i lymfeåresystemet, og hevelsen kalles for et primært lymfødem.

Registrer deg for å lese mer …

Oppslagstavlen 2013-3

Oppslagstavlen

NYE FARGER!

Vi kan med glede meddele at det nå i høst kommer nye farger til målsydde arm- og hanskestrømper.
I tillegg til sort og beige vil det nå være mulig å få fargene cranberry, macchiato og caramel.

Les mer: Oppslagstavlen 2013-3

Barne- og ungdomsleir Gurvika 2013

Av Anniken B. Olsen og Randi Fritzvold

Registrer deg for å lese mer …

Lymfødem i bygd og by

Ødeøy

Av Merete Walla

Vil med dette dele noen tanker jeg har rundt problem stillinger som reiser seg ved å ha den kroniske sykdommen lymføden og å bo i en by kontra det å bo i utkantstrøk, enten på en øy eller en bortgjemt dal. Jeg har selv opplevd å bo i begge ”leirer” og erfart hvor store forskjellene kan være. Bodde en forholdsvis kort periode i Oslo og har nå flyttet tilbake til min øyperle på Helgeland.

Registrer deg for å lese mer …

Dette vil vi være med på igjen!

Zander hadde det som fisken i vannet i saltvannsbassenget.

– Leirrapport fra deltagere
Tekst og foto: Rachel Olsen

Registrer deg for å lese mer …

Minnegave

Minnegave i anledning Elsebeth Peel Jarvis bortang
Sentralstyret takker Elsebeths familie for minnegaven som ble gitt til Norsk Lymfødemforening i
anledning Elsebeths bortgang og bisettelse.
Medlemsbladet vårt, Lymfeposten, var Elsebeths hjertebarn gjennom 15 år, og minnegaven på kr. 8 150,- vil bli brukt til fornyelse av utstyr til
redaksjonsarbeidet i bladet.

 

 

Sykdomsgener og forsikring

Arkivbilde fra Dalby Grafisk.

Kjenner du rettighetene dine når det gjelder forsikring og arvelig sykdomsrisiko?
Av Grethe Foss og Andreas Tjernshaugen, Bioteknologinemnda


Bioteknologiloven skal beskytte folk mot diskriminering på grunn av arveanlegg. Det gjelder blant annet ved inngåelse av forsikringsavtaler. Men i praksis er det ikke alltid lett å holde opplysninger om arvelig sykdomsrisiko skjult.

Registrer deg for å lese mer …

Ny webside – informasjon fra webutvalget

lymfoedem.no

av Johnny Baardsen

NLF har fått helt nye hjemmesider med medlemspålogging, online fysioterapeut liste, videoer, tips om behandling, oversikt over lokallag og mye, mye mer.

Les mer: Ny webside – informasjon fra webutvalget

Kurs i kinesiotaping

Helen M. Olsen, Dr. Kenzo Kase og Kristin Haugen. Foto: ukjent

På kurs (symposium) med dr. Kenzo Kase, grunnleggeren av kinesiotape

Av Kristin Haugen

Fysioterapeutene og kinesiotapeinstruktørene Helen M. Olsen og Kristin Haugen fra Norsk Lymfødemklinikk, samt en lymfødemiker, deltok på "Kinesio Taping Symposium" 5.-6. april 2013.

Registrer deg for å lese mer …

Stafettpinnen

To engasjerte damer. Fra venstre Wanda Aarseth og Guri Kjeldsberg.

Tekst og foto ved Gro Lindebjerg

– fysioterapeuter ta pennen (tastaturet) fatt!
I denne spalten ønsker vi innlegg fra fysioterapeuter over det ganske land.
Vi i redaksjonen har som målsetting å presentere innlegg fra fysioterapeutens praksis i hver utgivelse av Lymfeposten. Det betyr at redaksjonen utfordrer dere til å skrive litt fra deres praksis og sende det til redaksjonen. Vi har et variert og langstrakt land og personer med lymfødem har svært varierte og ulike tilbud rundt i landet. Det er interessant for alle å høre om tilbudene i andre deler av landet, samt behandling av ulike pasientgrupper; hyppighet av behandling, effekt av behandling, erfaring med ulike behandlingsmetoder, pågang av nye pasienter med mer.

Registrer deg for å lese mer …

Kroppen har sitt eget språk

Helen Natvik

Dette sier Helen Natvik, fysioterapeut med spesial - kompetanse i komplett lymfødembehandling. 70 år og nyslått pensjonist, og med verdifulle erfaringer fra et langt liv ved behandlingsbenken.
Av Torunn Ekornholmen og Helen Roaldsnes

Registrer deg for å lese mer …

Leserinnlegg

Ref. Leserinnlegg Lymfeposten 2/13

Registrer deg for å lese mer …

FN-konvensjonen er ratifisert

Mandag 3. juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO) ventet på siden 2007. Når Norge nå har sluttet seg til FN-konvensjonen, innebærer det en plikt til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn for alle.
Tekst: Kristel Jüriloo, juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter.
Foto: Anette Skomsøy

Registrer deg for å lese mer …

Lokalnytt

Fra Jægtvolden Fjordhotell: Fotograf Øystein Kvistad.

Nord-Trøndelag
Stiftet 1997
Jubileumsfeiring i Nord-Trøndelag Lymfødemforening.

Registrer deg for å lese mer …

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.