Lymfeposten 2011-4

Lymfeposten 2011-4

Lymfeposten 042011

LYMFEPOSTEN 4/11 ISSN 1502-4474
Redaktør: Elsebeth Peel Jarvis
Redaksjon: Tone Guettler, Svanhild Helland, Torunn Ekornholmen, Linda M. Wiik

LEDERENS HJØRNE
Det er allerede tid for et nytt nummer av vårt kjære medlemsblad. Og denne gangen blir det en stor begivenhet med overgang til farger! Det skal bli spennende, hvem av oss gamle husker ikke hvor mye gildere alle ting ble den gangen det kom farger på TV-skjermene våre!

Gratulerer til redaksjonen som alltid har stått på for å presentere et så godt produkt som mulig til oss lymfødemikere og andre som er interesserte i vår sak.

Ellers vil jeg i den samme ånd mane til samhold og samarbeid blant oss lymfødemikere, for det er mer enn noen gang nødvendig at vi forener våre krefter og evner til vårt felles beste. Vi trenger å oppmuntre hverandre og gjøre hverandre gode for best mulig å takle de oppgavene som må løses.

Et godt eksempel på dette er ”gratis-strømpe ordningen”. Byråkrater forsøker på bakgrunn av søknad fra Foreningen for brystkreftopererte å etablere en standard som skal være dekkende for oss alle. Noe som vil være enkelt og greit for dem av oss det ville
være dekkende for. Men akk, så totalt ødeleggende økonomisk for over 50 % av oss. Den etablerte grunnstønadsordningen er den som er best dekkende for oss alle, så dette forsøket på “splitt og hersk” må vi ikke la byråkratene lykkes med, men heller la det inspirere til sammen å stå på mot felles mål.

Min lege har advart meg mot å fortsette i en så stressende og krevende oppgave som det er å være leder for sentralstyret i NLF. Jeg har derfor besluttet å si fra meg vervet. Jeg takker for meg og ønsker alt godt videre for foreningen.
Hilsen
Helga Larsen

Oppslagstavlen 2011-04

Smykke for Norsk Lymfødemforening
Sentralstyret har i forbindelse med foreningens 25 års jubileum
28. oktober 2011 fått laget en nål som også kan brukes som anheng.
Smykket har en diameter på 35 mm og er designet av gullsmed Bjørn
Winberg hos firma Arne Nordlie AS, Oslo.
Materialet er sølv med emalje.
Prisen vil være kr 440.

Les mer: Oppslagstavlen 2011-04

KFL - Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling

KFL med god effekt også ved sår, stikk og skader

Ved Dagmar Moseby, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNNF

KFL er forkortelsen for Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling. Denne behandlingsformen benyttes som regel ved både primære og sekundære lymfødemer og er en hel pakke som inneholder flere elementer.
Behandlingspakken består av manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling (bandasjering, tilpasning samt daglig bruk av kompresjonsstrømper), hudpleie, øvelser, råd til hverdagen og eventuelt pulsatorbehandling.

Registrer deg for å lese mer …

Montebello – 042011

Montebello i januar?

Har du kommet med på Montebello i januar?
Venter du på svar?

Registrer deg for å lese mer …

Deep Oscillation

Kurs i bruk av Deep Oscillation

Elektro-Stim i samarbeid med Skandinavisk Forum for Lymfologi holdt i september et
kurs i bruk av oscillator på Oslo vandrehjem, Haraldsheim.

Ved Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF

Deep Oscillation ble lansert i vårt fagmiljø for et par år siden av Tor-Arne Pettersen i Elektro-Stim. Vi har vært noen fysioterapeuter som har prøvet ut oscillatorapparatet siden da og vi har alle opplevd gode resultater. Vi ønsket å få mer innsikt, utveksle erfaringer og ikke minst lære mer om elektroterapien. Er dette virkelig noe for lymfødemikere?

Registrer deg for å lese mer …

Dekning av kostnader til kompresjonsmateriale 042011

Dekning av kostnader til kompresjonsmateriale
”Gratis-strømpe ordningen”

Fysioterapeutene Hilde Osnes og Kristin Haugen deltok på nettverksmøte for ressursgruppen
for Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler.

Ved Kristin Haugen, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF

 

 

 

 

Bakgrunnen for vår tilstedeværelse på nettverksmøtet 30. august var Helse og omsorgsdepartementets (HODs) vedtak om at ansvaret for dekning av utgifter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer til pasienter med lymfødem nå er lagt på de regionale helseforetakene (11.05.2010). Ressursgruppen ønsket i den forbindelse en forelesning om ”Hva er
lymfødem? En kort innføring i sykdommen, behandlingen og forbruksmateriell”. Dette for bedre å kunne ivareta lymfødemikerne. ”Gratis-strømpe ordningen” Utgangspunktet for utarbeidelsen av vedtaket til Helse- og omsorgsdepartementet var Foreningen for brystkreftoperertes ønske om at brystkreftopererte med moderate lymfødem som ikke nådde opp til grunnstønad sats 1 i NAV systemet, skulle få dekket utgif ter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer. I et senere brev fra HOD 07.04.2011 ble det avklart at alle som har behov for denne typen spesialisert behandling skal få dekket kompresjonsstrømper og støttebandasjer – ikke kun brystkreftopererte, men alle primær- og sekundære:
”Siden kompresjonsstrømper og evt støttebandasjer må anses som nødvendig for å få gjennomført lymfødembehandling, anser Helse- og omsorgsdepartementet disse hjelpemidlene som behandlingshjelpemidler, som forutsettes dekket av de regionale helseforetakene (det vil si de forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene rundt om i Norge). Dette gjelder alle som har behov for denne typen spesialisert behandling, ikke bare brystkreftpasienter.”

Registrer deg for å lese mer …

HverdagsGlimt

HverdagsGlimt

ved Tone Guettler

Med nål og tråd
I dag lærer vel alle unger å sy på skolen, men hjemme er det kanskje ikke så mye søm lenger? For oss som har levd en stund som det så mykt heter – kan det kanskje også være ganske varierende hvor mye håndarbeide det har blitt opp gjennom årene. Alle er ikke like kreative – alle har ikke samme økonomi. Det kan være mye forskjellig som styrer hva vi har holdt på med.

Men – når man er lymfødemiker er det veldig greit å kunne tre en tråd inn i en nål, og ikke være redd for å sy noen sting – la stingene bli korte eller lange.

Kompresjonsstrømper og -bukser, – ja for jeg tror kanskje dette gjelder disse to plaggene mer enn for kompresjonsermer – blir slitt. Siden de også er utrolig dyre, er det nyttig og pengesparende å gjøre seg det lille bryet og be leverandøren om å få tråd til reparasjon. Det kjennes godt å gå til verks – enten man rekker å få til en forsterkning i tide, eller det blir litt klassisk stopping på kryss og tvers for å dekke et større eller mindre hull skapt av en tånegl eller hud som har vært i skarpeste laget.

Det er utrolig stor forskjell på å stoppe kompresjonsplagg med vanlig tråd og å gjøre det med den spesielle superelastiske tråden som er brukt i strømpeproduksjonen. Vel er denne tråden vanskelig å få tredd i en nål – men velg da heller en nål med litt stort nåløye enn å bare gi opp.

God strømpestopp kjære medlymfødemikere!


Sopptid – på godt og ondt
I skrivende stund er det høst – høst etter en fuktig sommer. Bra for soppveksten – noe mange har stor glede av. Selv elsker jeg kantareller – fordi de er så vakre og smaker så god, – og traktkantareller fordi de er så greie å tørke eller fryse for senere bruk – fine å ha i supper og sauser. Steinsopp finner jeg aldri, selve kongen av sopper – den kan jeg bare drømme om.

Men – det er en sopp jeg ikke liker – som gjør meg oppgitt og lei. Det er den forbannede soppen som lett setter seg i huden mellom tærne på en benlymfødemiker som går med kompresjonsstrømpe minst 16 av døgnets timer. Med strømpe på i så mange timer blir det lett litt fuktig mellom tærne. Sopp på huden skal vi lymfødemikere vokte oss for – soppangrep med påfølgende sprekker i huden er en inngang for uønskede uhumskheter vi helst vil være foruten. Jeg må til apoteket og kjøpe antisopp pudder – fortere en svint – det er forbasket!!

I serien lymfødemrelaterte klager.

Satt fastklemt

God effekt av lymfødembehandling etter bilulykke

Satt fastklemt i vraket én time

Hans Jørgen Kleven (46) fra Mysen har et spesielt problem. Han må stadig bestille mindre og mindre kompresjonsstrømper.
Av Torunn Ekornholmen

Men så har han også en spesiell historie i ”lymfe-sammenheng” og mener selv han er et godt eksempel på at komplett fysikalsk lymfødembehandling kan hjelpe flere enn selv de spesialutdannede fysioterapeutene har trodd.

Registrer deg for å lese mer …

Grunnstønad

Bruker du hele grunnstønaden din?

En liten påminnelse fra fysioterapeutene på Norsk Lymfødemklinikk

Det er nå flere av våre pasienter som har fått brev fra NAV. Det gjelder grunnstønaden1 og ”forvarsel om revurdering”. NAV ønsker med andre ord å ”re-vurdere din rett til fortsatt grunnstønad”. For å kunne vurdere retten til fortsatt grunnstønad trenger de nye opplysninger om ekstrautgifter til kompresjonsstrømper, forbruksmateriell (bandasjer etc). Kvitteringer må vedlegges fra siste års forbruk – og i tillegg må sannsynliggjøring av kommende års forbruk legges ved hos enkelte NAV-kontorer. Den enkelte pasient må også innhente erklæring fra fastlegen og/eller fysioterapeut, som ”bes vurdere opplysningene gitt av deg”.

Vi håper alle lymfødemikere som får grunnstønad sparer på kvitteringer og bruker hele summen på tiltenkte kostnader. Vi har flere pasienter som ”strever litt” med nok kvitteringer, og da har det vist seg vanskelig for dem å beholde den grunnstønadsatsen de har hatt.

Grunnstønad kan gis til å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.
Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte.
Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.
Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1. (Kilde: www.nav.no)

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.