Deep Oscillation

Deep Oscillation

Kurs i bruk av Deep Oscillation

Elektro-Stim i samarbeid med Skandinavisk Forum for Lymfologi holdt i september et
kurs i bruk av oscillator på Oslo vandrehjem, Haraldsheim.

Ved Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF

Deep Oscillation ble lansert i vårt fagmiljø for et par år siden av Tor-Arne Pettersen i Elektro-Stim. Vi har vært noen fysioterapeuter som har prøvet ut oscillatorapparatet siden da og vi har alle opplevd gode resultater. Vi ønsket å få mer innsikt, utveksle erfaringer og ikke minst lære mer om elektroterapien. Er dette virkelig noe for lymfødemikere?

Registrer deg for å lese mer …

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.