Dekning av kostnader

Dekning av kostnader til kompresjonsmateriale 042011

Dekning av kostnader til kompresjonsmateriale
”Gratis-strømpe ordningen”

Fysioterapeutene Hilde Osnes og Kristin Haugen deltok på nettverksmøte for ressursgruppen
for Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler.

Ved Kristin Haugen, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF

 

 

 

 

Bakgrunnen for vår tilstedeværelse på nettverksmøtet 30. august var Helse og omsorgsdepartementets (HODs) vedtak om at ansvaret for dekning av utgifter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer til pasienter med lymfødem nå er lagt på de regionale helseforetakene (11.05.2010). Ressursgruppen ønsket i den forbindelse en forelesning om ”Hva er
lymfødem? En kort innføring i sykdommen, behandlingen og forbruksmateriell”. Dette for bedre å kunne ivareta lymfødemikerne. ”Gratis-strømpe ordningen” Utgangspunktet for utarbeidelsen av vedtaket til Helse- og omsorgsdepartementet var Foreningen for brystkreftoperertes ønske om at brystkreftopererte med moderate lymfødem som ikke nådde opp til grunnstønad sats 1 i NAV systemet, skulle få dekket utgif ter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer. I et senere brev fra HOD 07.04.2011 ble det avklart at alle som har behov for denne typen spesialisert behandling skal få dekket kompresjonsstrømper og støttebandasjer – ikke kun brystkreftopererte, men alle primær- og sekundære:
”Siden kompresjonsstrømper og evt støttebandasjer må anses som nødvendig for å få gjennomført lymfødembehandling, anser Helse- og omsorgsdepartementet disse hjelpemidlene som behandlingshjelpemidler, som forutsettes dekket av de regionale helseforetakene (det vil si de forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene rundt om i Norge). Dette gjelder alle som har behov for denne typen spesialisert behandling, ikke bare brystkreftpasienter.”

Registrer deg for å lese mer …

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.