Grunnstønad

Grunnstønad

Bruker du hele grunnstønaden din?

En liten påminnelse fra fysioterapeutene på Norsk Lymfødemklinikk

Det er nå flere av våre pasienter som har fått brev fra NAV. Det gjelder grunnstønaden1 og ”forvarsel om revurdering”. NAV ønsker med andre ord å ”re-vurdere din rett til fortsatt grunnstønad”. For å kunne vurdere retten til fortsatt grunnstønad trenger de nye opplysninger om ekstrautgifter til kompresjonsstrømper, forbruksmateriell (bandasjer etc). Kvitteringer må vedlegges fra siste års forbruk – og i tillegg må sannsynliggjøring av kommende års forbruk legges ved hos enkelte NAV-kontorer. Den enkelte pasient må også innhente erklæring fra fastlegen og/eller fysioterapeut, som ”bes vurdere opplysningene gitt av deg”.

Vi håper alle lymfødemikere som får grunnstønad sparer på kvitteringer og bruker hele summen på tiltenkte kostnader. Vi har flere pasienter som ”strever litt” med nok kvitteringer, og da har det vist seg vanskelig for dem å beholde den grunnstønadsatsen de har hatt.

Grunnstønad kan gis til å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.
Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte.
Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.
Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1. (Kilde: www.nav.no)

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.