KFL

KFL - Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling

KFL med god effekt også ved sår, stikk og skader

Ved Dagmar Moseby, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNNF

KFL er forkortelsen for Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling. Denne behandlingsformen benyttes som regel ved både primære og sekundære lymfødemer og er en hel pakke som inneholder flere elementer.
Behandlingspakken består av manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling (bandasjering, tilpasning samt daglig bruk av kompresjonsstrømper), hudpleie, øvelser, råd til hverdagen og eventuelt pulsatorbehandling.

Registrer deg for å lese mer …

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.