LEDERENS HJØRNE 042011

Lymfeposten 2011-4

Lymfeposten 042011

LYMFEPOSTEN 4/11 ISSN 1502-4474
Redaktør: Elsebeth Peel Jarvis
Redaksjon: Tone Guettler, Svanhild Helland, Torunn Ekornholmen, Linda M. Wiik

LEDERENS HJØRNE
Det er allerede tid for et nytt nummer av vårt kjære medlemsblad. Og denne gangen blir det en stor begivenhet med overgang til farger! Det skal bli spennende, hvem av oss gamle husker ikke hvor mye gildere alle ting ble den gangen det kom farger på TV-skjermene våre!

Gratulerer til redaksjonen som alltid har stått på for å presentere et så godt produkt som mulig til oss lymfødemikere og andre som er interesserte i vår sak.

Ellers vil jeg i den samme ånd mane til samhold og samarbeid blant oss lymfødemikere, for det er mer enn noen gang nødvendig at vi forener våre krefter og evner til vårt felles beste. Vi trenger å oppmuntre hverandre og gjøre hverandre gode for best mulig å takle de oppgavene som må løses.

Et godt eksempel på dette er ”gratis-strømpe ordningen”. Byråkrater forsøker på bakgrunn av søknad fra Foreningen for brystkreftopererte å etablere en standard som skal være dekkende for oss alle. Noe som vil være enkelt og greit for dem av oss det ville
være dekkende for. Men akk, så totalt ødeleggende økonomisk for over 50 % av oss. Den etablerte grunnstønadsordningen er den som er best dekkende for oss alle, så dette forsøket på “splitt og hersk” må vi ikke la byråkratene lykkes med, men heller la det inspirere til sammen å stå på mot felles mål.

Min lege har advart meg mot å fortsette i en så stressende og krevende oppgave som det er å være leder for sentralstyret i NLF. Jeg har derfor besluttet å si fra meg vervet. Jeg takker for meg og ønsker alt godt videre for foreningen.
Hilsen
Helga Larsen

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.