Fysioterapeuter

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling.

Oversikten er fylkesvis. Norsk Lymfødemforening registrerer nye lymfødembehandlere etterhvert som de melder seg. Send også melding om endringer til adressen fyslister (at) lymfoedem.no

Tidligere har det vært laget en landsdekkende oversikt sortert etter postnummer, og publisert i PDF-format. Denne oversikten ble sist oppdatert i mai 2016. Se her.

Fysioterapeuter som ønsker å få lymfødembehandlingskompetanse kan henvende seg til Skandinavisk Forum for Lymfologi som tilbyr kurs hvert år.Østfold Oslo

 • Akershus

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Akershus

 • Aust-Agder

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Aust-Agder

 • Buskerud

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Buskerud

 • Finnmark

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Finnmark

 • Hedmark

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Hedmark

 • Hordaland

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Hordaland

 • Møre og Romsdal

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Møre og Romsdal

 • Nord-Trøndelag

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Nord-Trøndelag

 • Nordland

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Nordland

 • Oslo

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Oslo

 • Rogaland

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Rogaland

 • Sogn og Fjordane

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Sogn og Fjordane

 • Sør-Trøndelag

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Sør-Trøndelag

 • Telemark

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Telemark

 • Troms

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Troms

 • Vest-Agder

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Vest-Agder

 • Østfold

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Østfold

 • Vestfold

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Vestfold

 • Oppland

  Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Oppland

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.