Akershus

Anita Borgvang

Anita Borgvang

Anita Borgvang
Romerike Fysioterapi
Dampsagveien 2E
2000 LILLESTRØM
Telefon 6389 7083
anita (at) romerike-fysioterapi.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Les mer: Anita Borgvang

Anita Bratli

Anita Bratli
Godthaab Helse- og Rehabilitering
Gml. Ringeriksvei 148
1346 BEKKESTUA
Telefon 482 72 583
anitaraynerb (at) hotmail.com
- Tar imot pasienter innenfor ytelsen "sammensatte lidelser", men kreft kan ikke være hoveddiagnosen

 

Anne Huseby Gjerlaug

Anne Huseby Gjerlaug
Kvernbakken 49
3427 GULLAUG
Telefon 3280 3198
anne_huseby (at) yahoo.no
- kun hjemmebehandling i Asker kommune
- permisjon fra Drammen sykehus til desember 2016

Anne Rønning

Anne Rønning
Vormsund Fysioterapi
Eidsvollsvegen 43
2160 VORMSUND
Telefon 99234 835
ankarir (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- 100% stilling, med driftstilskudd, kan gi intensivbehandling

Anne-Marie Bøe

Anne-Marie Svendsberget
Rasta Fysioterapi
Solheimveien 30
1473 LØRENSKOG
Telefon 6790 0719
- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Se også Rasta Fysioterapi

Annegret Åsheim

Annegret Åsheim
Drøbak Fysikalske Institutt
Holterveien 4D
1448 DRØBAK
Telefon 995 30 477
frodehm (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
(Adressen gjelder fra 1.11.2015)

Aud Wølner

Aud Wølner
Fysio Aktiv AS
Bankveien 1
1383 ASKER
Telefon 6676 6540
audwoelner (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Bettina Wulff

Bettina Wulff
Ski kommune, Samhandlingsenheten
Kirkeveien 3
1400 SKI

Postadresse: Postboks 3010, 1402 SKI
Telefon 48891731

bettina.wulff (at) ski.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Bodil Gulbrandsen

Bodil Gulbrandsen
Fjellstrand Klinikken
Fjellstrandveien 9
1458 FJELLSTRAND
Telefon 926 17 531 / 6696 0311
bodil.gulbrandsen (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Brit Tove Husøy Skau

Brit Tove Husøy Skau
Bekkestua Fysioterapi og Mensendieck
Ringsveien 3
1368 STABEKK
Telefon 6753 5305
bt.skau (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon, etter henvisning fra lege

Cicilie Hyrum Svensli

Cicilie Hyrum Svensli
Fet kommune Helsetjeneste
1900 FETSUND
Telefon 6388 7780 / 917 25 744
ciciliehyrum (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- kun kommunens innbyggere

David Melby Jansen

David Melby Jansen
Trimmen Fysioterapi og Trening AS
Smed Hagens veg 11
2080 EIDSVOLL
Telefon: 415 99 480/6396 1127

davjan0204 (at) gmail.com

- gir lymfødembehandling etter henvisning fra lege
- har driftstilskudd
 

 

Dorte Lykkegaard Øierås

Dorte Lykkegaard Øierås
Helsehuset, avd. Fysio- og ergoterapi
Myrerveien
2080 EIDSVOLL

Postadresse: Postboks 90, 2081 Eidsvoll

Telefon 6610 7569
dorte.lykkegaard.oieras (at) eidsvoll.kommune.no
- gir lymfødembehandling til hjemmeboende i kommunen med rett til behandling i hjemmet via rekvisisjon

Eirin Bjørnvik

Eirin Bjørnvik
I Balanse Fysioterapi
Brogata 10
2000 LILLESTRØM
Telefon 6379 9970
eirin (at) ibalansefysioterapi.no

- tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege
- har driftstilskudd

 

 

Elin Giæver

Elin Giæver
FysioGlede
Slattum terasse 2
1480 SLATTUM

Telefon 468 80 398
elingi (at) online.no
- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- Har driftstilskudd
- I permisjon ut juni 2019, Siv Rye Neraker er vikar

Elin Røkke

Elin Røkke
Vestby Fysikalske Institutt
Vestheimvn 31
1540 VESTBY
Telefon 6495 0281 / 977 59 630
elinroekke2000 (at) yahoo.no
- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Gro Hege Ludvigsen

Gro Hege Ludvigsen
Ahus - Ski sykehus/KAD-Follo
Vardåsveien 3
1400 SKI

Telefon 909 47 430

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Hanne Mellemstuen

Hanne Mellemstuen
Oppegård kommune, Helsetjenesten
Bekkeliveien 32
1410 KOLBOTN

Post sendes PB 510, 1411 Kolbotn

Telefon: 6681 5571
hanne.mellemstuen (at) oppegard.kommune.no

- Behandler inneliggende på institusjon i kommunen

- Hjemmebehandling til pasienter som ikke har mulighet til å komme til institutt.

Heidi Lang

Heidi Lang
Bærum kommune
Opptrening og rehabilitering øst
Bærumsveien 207, 2.et.
1304 Sandvika
Telefon: 415 94 363
heidi.lang (at) baerum.kommune.no

- gir lymfødembehanding til hjemmeboende som ikke har mulighet til å komme seg til institutt

Hilde Omdahl Petersen

Hilde Omdahl Petersen
Asker Helsesenter
Øvre Måsan 10D
1385 Asker
Telefon 66782810
hilde.op (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kathrine Mørch Meyer

Kathrine Mørch Meyer
Oppegård Kommune helsetjenesten
Valhallaveien 74
1413 TÅRNÅSEN
Telefon 6681 9881 / 922 69 295
kathrine.morch.meyer (at) oppegard.kommune.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- arbeider primært med hjemmebehandling i samarbeid med palliativt team i kommunen og sykehus.

Katrin Flegel

Katrin Flegel
Fet kommune Helsetjeneste
Gamle Fetvei 13, 2.et.
1900 FETSUND
Telefon 474 58 416
Katrin.Flegel (at) fet.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- også hjemmebehandling, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Les mer: Katrin Flegel

Keth Brustad

Keth Brustad
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Telefon 6713 9501
keth.brustad (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kjersti Friisø Fimreite

Kjersti Friisø Fimreite
Bekken og Barn, Avd. Bærum
Gamle Drammensvei 47
1369 STABEKK
Telefon: 932 17 333

kjersti.fimreite (at) lymfoedem.no

- tar imot lymfødempasienter uten henvisning fra lege
- kan også tilby hjemmebehandling i Oslo og Bærum ved behov
- har ikke driftstilskudd

 

Kristin Fjell-Ormstad

Kristin Fjell-Ormstad
Fysio Aktiv AS
Bankveien 1
1383 ASKER

Telefon 6676 6540
post (at) fysioaktiv.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Linda M. Wiik

Linda M. Wiik
Centrum Fysioterapi
Torgveien 2
1400 SKI
Telefon 6487 2895
linda.wiik (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Line Straume

Line Straume
Skedsmotun, Lindrende Enhet
Husebyvegen 18
2020 SKEDSMOKORSET

Telefon: 980 59 284
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Behandler inneliggende pasienter
- Har også et vikariat på Rasta Fysioterapi i Lørenskog, der jeg tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege 

Magne Sandsund

Magne Sandsund
Løken Fysioterapi
Hølandshallen
Idrettsveien 4
1960 LØKEN
Telefon 913 38 841
magnesandsund (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- har 100 % driftsavtale med Aurskog/Høland kommune

Maja Dille Thorkildsen

Maja Dille Thorkildsen
Aktiv Terapisenter AS
Trondheimsveien 61
2040 KLØFTA
Telefon: 2168 7536
majathorkildsen (at) gmail.com

- Tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- 50 % drifttilskudd
- oppstart 01.06.2016

 

Manicheh Varanlou

Manicheh Varanlou
Sørum sykehjem/ Rehab.avd.
Heggelia 3
1920 SØRUMSAND
Telefon 6382 2944
Manicheh.Varanlou (at) sorum.kommune.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- arbeider som kommunefysioterapeut, men kan også gi lymfødembehandling til hjemmeboende som ikke kommer seg til privat fysioterapeut

Marianne Tomter

Marianne Tomter
Centrum Fysioterapi
Torgveien 2
1400 SKI
Telefon 6487 2895
mariannetomter (at) yahoo.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Marit Garte Nervold

Marit Garte Nervold
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Telefon 6713 9501
post (at) kolsaasfysioterapi.no

-tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege

 
Jeg er utdannet i Oslo i 2000 ved Skandinavisk forum for Lymfologi.

Marit Lindelien Hannisdahl

Marit Lindelien Hannisdahl
Bærum kommune, Hospice Stabekk/ Rehab.øst
Bærumsvn. 207, 2. etg
1304 SANDVIKA
Telefon 6750 6220
marit.hannisdahl (at) baerum.kommune.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- også hjemmebehandling til hjemmeboende uten mulighet til å komme seg til institutt

Marte Walmsness

Marte Walmsness
FysioAktiv
Bankveien 1
1386 ASKER
Telefon: 9948 3706

marte.walmsness (at) gmail.com

- tar imot alle typer lymfødempasienter i privat praksis
- har ikke driftstilskudd

Martin Stegemann

Martin Stegemann
Tangen Fysioterapi
Lyngåsveien 22
1450 NESODDTANGEN
Telefon 905 74 903
martin (at) fysiovel.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Sidsel Ursin-Holm

Sidsel Ursin-Holm
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Telefon 6713 9501
sidseluh (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Siri Kaarbø

Siri Kaarbø
Akershus Universitetssykehus
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Telefon 6796 4463 / 450 28 040
siri.kaarbo (at) ahus.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Sissel Jacobsen Krogstad

Sissel Jacobsen Krogstad
Strømmenklinikken
Støperiveien 5
2010 STRØMMEN
Telefon 6389 1980
sissjkro (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Siv Rye Neraker

Siv Rye Neraker
Hagan Fysioterapi
Hellinga 8 B
1481 HAGAN
Tlf.: 6707 6700
siv (at) haganfysioterapi.no
- Tar imot lymfødempasienter, har ikke driftstilskudd.

Solveig Norderval

Solveig Norderval
Ås Fysikalske Institutt
Moerveien 14
1430 ÅS
Telefon 6494 0504 / 416 98 762
solvnor (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Susan Hagen

Susan Hagen
Hønskogen 10
1384 ASKER
Telefon 920 50 185
hagasus (at) yahoo.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- ambulerende privat praksis m/hjemmebehandling

Wenche Kesia F. Sveholt

Wenche Kesia F. Sveholt
Nannestad Fysioterapi
Teiealléen 3
2030 NANNESTAD

Telefon 6399 7570
kesia.sveholt (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- har driftstilskudd

Wenche Sunde

Wenche Sunde
Frogn kommune
Sorenskriver Ellefsens vei 28
1440 DRØBAK
Telefon 6490 6507
wenche.sunde (at) frogn.kommune.no
- behandler bare hjemmeboende pasienter tilhørende Frogn Kommune

Øyvind Harding

Øyvind Harding
Slemmestad Fysikalske
Bryggeveien 86
3470 BUSKERUD
Telefon 471 54 141

oyvind.harding (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- har driftsavtale

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.