Akershus

Gro Hege Ludvigsen

Gro Hege Ludvigsen
Ahus - Ski sykehus/KAD-Follo
Vardåsveien 3
1400 SKI

Telefon 909 47 430

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.