Aust-Agder

Cathrine Hustad

Cathrine Hustad
Bykle og Valle kommuner
Helsehuset
4747 VALLE
Telefon: 41419805
cathrine.hustad (at) bykle.kommune.no

- ta imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Elisabeth Lilleholt Müller

Elisabeth Lilleholt Müller
Sørlandet Sykehus HF Arendal, Fysio avd
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Telefon 3701 4330
elisabeth.mueller (at) sshf.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Hassan Alsaadi

Hassan Alsaadi
Evje og Hornnes kommune
Evjeheimen
3735 EVJE
Tlf.: 905 92 540
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege

Ingvild K. Svenningsen

Ingvild K. Svenningsen
Centrum Fysikalske Institutt
Østregate 2-4
4836 ARENDAL
Telefon 3702 5590
ingvildsvenningsen (at) gmail.com

- Tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege


Karen Marie Saxlund

Karen Marie Saxlund
Sørlandet Sykehus HF Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Telefon 3701 4330
karen.marie.saxlund (at) sshf.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter på sykehuset

Linn Berge Roland

Linn Berge Roland
Psykomotorisk Fysioterapi
Bark Silas vei 7
4876 GRIMSTAD
Telefon 997 27 818
linnrol (at) broadpark.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Marit Smeland Eftestøl

Marit Smeland Eftestøl
Sentrum Fysikalske Institutt
Kristian Lofthus gt 1
4790 LILLESAND
Telefon 971 91 547
maritsmeland (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.