Buskerud

Aalke Dimmendaal

Aalke Dimmendaal
Badet Helsesenter
Helgelandsmoen Næringspark
3512 HØNEFOSS
Telefon 482 47 119
aalke (at) badethelsesenter.no

- tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege
- også tilbud om bassengtrening

Anneri Thielemann

Anneri Thielemann
Strømsø Fysikalske Institutt
Torgeir Vraaspl. 6
3044 DRAMMEN
Telefon 3289 6550
athiel53 (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Bjørnar Garaas

Bjørnar Garaas
Kongsberg Fysioterapi
Nymoens Torg 6-8
3611 KONGSBERG
Telefon 3229 9090
bgaraa (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Elin Larsen Rimås

Elin Larsen Rimås
Ringerike Fysioterapi
Hønengata 70 B
3515 Hønefoss

Postadresse: Postboks 1016, Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf: 3212 4483

elin (at) ringerikefysioterapi.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant etter henvisning og med rekvisisjon fra lege

Elisabeth Rollag Aas

Elisabeth Rollag Aas
Bråset Bo- og Omsorgssenter
Bråsetveien 21A
3440 RØYKEN
Telefon 3129 3129
elisabeth.rollag.aas (at) braset.no
- tar ikke imot pasienter som ikke er inneliggende. Asker og Røyken kommuner tildeler plass.

Hilde Grongstad Pedersen

Hilde Grongstad Pedersen
Kongsberg Fysioterapi
Nymoens Torg 6-8
3611 KONGSBERG
Telefon 481 66 689
hildegrongstad (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Hilde Vollmerhaus

Hilde Vollmerhaus
Ringerike Fysioterapi
Hønengt 70 B, Regnor gården
3515 HØNEFOSS
Telefon 3212 4483
hildekavo (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ines Bader Kalstad

Ines Bader Kalstad
Drammen Fysioterapi
Vårveien 25
3024 DRAMMEN
Telefon 928 44 204 / 4527 0346
ines (at) drammenfysioterapi.no
- tar imot lymfødempasienter amulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ingrid Skolleborg Hilsen

Ingrid Skolleborg Hilsen
Konnerud Fysioterapi
Bernåsbakken 2
3032 DRAMMEN
Telefon 3288 5400
ingridskolleborg (at) yahoo.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege
- har en liten leilighet som kan benyttes hvis interesse ved intensiv beh.

Ingvild Bergan

Ingvild Bergan
Vestsiden Fysikalske Instituttt
Kirkegata 11
3616 KONGSBERG
Telefon 92028331
ingvild.bergan (at) yahoo.com
- vikariat frem til juni 2015

Kai Glenn Borgersen

Kai Glenn Borgersen
Nesbyen Fysikalske
Nes helse- og servicesenter
3540 NESBYEN
Telefon 3207 1102
kaiglenn (at) hotmail.com
Tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege

 

Lina Sommer Mathiesen

Lina Sommer Mathiesen
Skinnarberga Helsehus
Kongsberg kommune
P.A. Munchs gate 15
3512 KONGSBERG

Telefon 408 81 489
lina.sommer.mathiesen (at) kongsberg.kommune.no

- gir behandling til inneliggende pasienter

Magnhild Tonstad

Magnhild Tonstad
Vestsiden Fysikalske Institutt
Kirkegt. 11
3616 KONGSBERG
Telefon 922 42 463
mtons (at) ebnett.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Marianne Intelhus

Marianne Intelhus
Hemsedal Kommune
3560 HEMSEDAL
Telefon 900 20 277
marianne.intelhus (at) hemsedal.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Marjon Oppen

Marjon Oppen
Nøstehagen Bo- og Omsorgssenter
Bachesvei 89
3413 LIER
Telefon 3224 1152
marjon.oppen (at) lier.kommune.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- også hjemmebehandling i korte perioder

Marte Lohne Ruud

Marte Lohne Ruud
Røyken kommune
Hyggenveien 35
3440 RØYKEN
Telefon: 480 78 673/ 980 71 082

maruud (at) rkn.no 

- kommunefysioterapeut uten tilskudd

 

Marte Walmsness (2)

Marte Walmsness
Regnbuen Helsesenter
Vestre Kjennervei 2 b
3420 LIERSKOGEN
Telefon 9948 3706

marte.walmsness (at) gmail.com

- tar imot alle typer lymfødempasienter i privat praksis
- har ikke driftstilskudd

Mona Kolbjørnsdatter Sando

Mona Kolbjørnsdatter Sando
Ål kommune
Helseveien 17
3570 ÅL
Telefon 3208 5266
mona.sando (at) aal.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Randi Christiansen Johansen

Randi Christiansen Johansen
Møllerns Fysioterapi
Rådyrveien 2
3370 VIKERSUND
Telefon 900 56 949
randicj (at) hotmail.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- har driftsavtale

Siri Gjessing Heggelund

Siri Gjessing Heggelund
Vestre Viken HF, Drammen Sykehus
Dronninggt. 28
3004 DRAMMEN
Telefon 3280 3198 / 3195
siri.gjessing.heggelund (at) vestreviken.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Toril Kristiansen Bottegård

Toril Kristiansen Bottegård
Nøstetangen Fysikalske Institutt
Vestre Brugate 5
3300 HOKKSUND
Telefon 3275 1033
toril (at) bottegard.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
-har jobbet med lymfødem problematikken siden 1988.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.