Finnmark

Benita Elisabeth Grop

Benita Elisabeth Grop
Hammerfest kommune
Ergo- og Fysioterapitjenesten
Storgata 3 A
9900 HAMMERFEST
Telefon: 7840 2383

benita.grop (at) hammerfest.kommune.no

- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Bjørg Lene Sønvisen

Bjørg Lene Sønvisen
Fysikalsk Terapi AS
Bekkefaret 2
9513 ALTA
Telefon 7844 6860 / 906 17 250
bls (at) hoved.net
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege

Cristel Lindholm

Cristel Lindholm
Nordkapp Helsesenter
Sykehusveien 16
9750 HONNINGSVÅG
Tlf: 950 59 466 / 7847 6712
cristel.lindholm (at) nordkapp.kommune.no
- Tar imot lymfødempaienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Hanne Jonassen

Hanne Jonassen
Jonassens Fysioterapi og Lymfødemklinikk
Røyeveien 2
9610 RYPEFJORD
Telefon 482 55 119
jonassen.hanne (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ino Bjørnstad

Ino Bjørnstad
Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes
9900 KIRKENES
Telefon 958 35 872
ino_1990 (at) hotmail.no
- gir lymfødempasienter til inneliggende pasienter 
- arbeider for å få opprettet tilbud om poliklinisk behandling, samt intensivbehandling, kanskje etter sommer 2015.

Kari Mikkelsen

Kari Mikkelsen
Fysikalsk Terapi AS
Bekkefaret 2
9513 ALTA
Telefon 7844 6860 / 415 06 141
kari (at) fysikalskterapi.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege

Sarah Parelius Sletten

Sarah Parelius Sletten
Porsanger kommune, Ergo- og fysioterapitjenesten
Helsetunveien 2
9700 LAKSELV
Tlf.: 7846 0060 / 959 04 099
sarah_sletten (at) hotmail.com

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.