Hordaland

Anicken Smith Huun

Anicken Smith Huun
Stensnes Fysioterapi
Rosenkrantzgt. 3
5003 BERGEN
Telefon 5531 6220
a.s.huun (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Anna Rasmussen

Anna Rasmussen
Ergo/fysioterapitjenesten i Bergenhus

Postadresse: Teatergaten 1
5010 BERGEN
Telefon 945 04 012 / 5556 9410 / 11
anna.rasmussen (at) bergen.kommune.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- gjelder pasienter i Bergenhus bydel som ikke klarer å komme seg ut til privat institutt. Behandlingen skjer i hjemmet og pasienten må disponere høyderegulerbar seng/sykeseng, terapeut kan bistå med søknad til HMS. Opphold med intensivbehandling gjelder eldre pasienter som tilhører FVE sone NORD Åsane og Bergenhus. Innleggelse skjer via søknad til FVE.

Anne Grethe Paulsberg

Anne Grethe Paulsberg
Seksjon for smertebehandling og palliasjon,
Haukeland Universitetssykehus
5021 BERGEN
Telefon 5597 4009
anne.grethe.paulsberg (at) helse-bergen.no
- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Bjørg Anvor Tvilde

Bjørg Anvor Tvilde
Hagahaugen Fysioterapi
Hagahaugvegen 30
5710 SKULESTADMO

Telefon 907 34 328
bjorganvor (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Bjørg Anvor Tvilde 2

Bjørg Anvor Tvilde
Tvilde og Fretheim Fysioterapi
Vangsgt. 31
5700 VOSS
Telefon 907 34 328
bjorganvor (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Cathrine Schimmer Hoff

Cathrine Schimmer Hoff
Søreide Fysioterapi
Prinsegården
Ytrebygdsveien 37
5251 SØREIDGREND
Telefon 5598 2090

saxefot7 (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege

 

Christen Christensen Sigridnes

Christen Christensen Sigridnes
Nesttuntorget Fysioterapi
Nesttunvn 98
5221 BERGEN
Telefon 5513 3483
christensigridnes (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- 100% driftstilskudd

Fra januar 2014

 

Conny Lossius

Conny Lossius
Strimmelen Fysio- og Lymfødemterapi
Landåslien 17
5097 BERGEN
Telefon 922 64 944
connlos (at) online.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- Har 100% driftstilskudd

Elisabeth Livden Baklien

Elisabeth Livden Baklien
Haukeland universitetssykehus, Fysioterapiavdelingen
5021 BERGEN
Telefon 5597 2927 / 5597 2909
elisabeth.livden.baklien (at) helse-bergen.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter samt noe poliklinisk behandling

Frode Øvre-Helland

Frode Øvre-Helland
Nygårdsgaten Fysioterapi
Nygårdsgaten 4
5015 BERGEN
Telefon 5532 5570 / 949 73 840
nygaardsgaten (at) fysio-terapi.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege


Grethe Førde

Grethe Førde
Ergo-/fysioterapitjenesten Årstad
Bergenhus bydel, Bergen kommune
Kolstihagen Sykehjem,
Kolstibotn 6
5098 BERGEN
Telefon 5303 2466
grethe.forde (at) bergen.kommune.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- behandling til heimebuande, samt inneliggende (korttid, rehab) i Årstad bydel

Guri Kjeldsberg

Guri Kjeldsberg

Guri Kjeldsberg
Rosenkrantz Fysioterapi & Manuell Terapi
Rosenkrantzgt. 3
5003 BERGEN
Telefon 5555 3480
guri (at) rosenkrantz.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Katrin Aase

Katrin Aase
Katrin Aase Fysioterapi, Husnestunet
Stølshaugvegen
5460 HUSNES
Telefon 992 24 502
katrin (at) aase.as
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

 

Kjersti Gulbrandsen Skattum

Kjersti Gulbrandsen Skattum
Voss sjukehus
Fysioterapiavdelinga
Sjukehusvegen 16
5704 VOSS
Telefon 5653 3500
kjersti.gulbrandsen.skattum (at) helse-bergen.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Ragnhild Trøite

Ragnhild Trøite
Helsebanken Fysioterapi
Hardangerfjordvegen 650
5610 ØYSTESE
Telefon 5655 4877
ragnhild.troite (at) kvam.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Tone-Lise Frantzen

Tone-Lise Frantzen
Sunniva senter for lindrende beh., Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 8C
5009 BERGEN
Telefon 5597 9400 / 09
tolf (at) haraldsplass.no, eller
Tone-Lise.Frantzen (at) ihelse.net
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter på Haraldsplass Diakonale Sykehus, og poliklinisk behandling til pasienter tilknyttet Sunniva senter ved HDS.

Les mer: Tone-Lise Frantzen

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.