Møre og Romsdal

Kirsti Holt Hulsman

Kirsti Holt Hulsman
Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
Parkveien 84
6407 MOLDE

Telefon 7112 2855
kirsti.holt.hulsman (at) helse-mr.no

- behandler inneliggende pasienter
- kan vurdere lymfødem og ta mål til kompresjonsplagg

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.