Nordland

Anita Steinvik

Anita Steinvik
Bodø Rehabiliteringssenter
Gamle Riksvei 18
8008 BODØ
Telefon 7555 4300
anita.steinvik (at) bodo.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter etter henvisning fra lege, jobber fortrinnsvis med de som trenger hjemmebehandling

Berit Marie Christiansen

Berit Marie Christiansen
Nordlandssykehuset Lofoten
Sykehusbakken 23
8372 GRAVDAL
Telefon 7606 0273
berit.christiansen (at) nlsh.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- men i svært begrenset grad, og kun ved særlige behov

Bjørn Ivar Pedersen

Bjørn Ivar Pedersen
Tverlandet Fysioterapi
Grøttingen 5
8050 TVERLANDET
Telefon 906 35 090
bjorn_ivarp (at) yahoo.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Bodil Anita Sørensen

Bodil Anita Sørensen
Fysioterapi og Frisklivssentralen
Risfaret 12
8372 GRAVDAL
Telefon 911 95 899
bodil.anita.sorensen (at) vestvagoy.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Cathrine Hansen

Cathrine Hansen
Balance Fysioterapi og Coaching
Vesterålsgata 56
8400 SORTLAND
Telefon 451 54 444
cathrine_h (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- også intensivbehandling

Einar Arthur Kilvik

Einar Arthur Kilvik
Nordtun Helserehab
Nordtunveien 15
8170 ENGAVÅGEN
Tlf.: 7572 1300
- Tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling

Hanne Bertnes Råheim

Hanne Bertnes Råheim
Nordlandssykehuset Bodø
Prinsensgate 164
8005 BODØ
Telefon 7553 4032
hanne.raheim (at) lordlandssykehuset.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter
- tar unntaksvis polikliniske pasienter

Hanne Pettersen Bjørnstad

Hanne Pettersen Bjørnstad
Fysiopraksis Hanne
Helsetunet 1
8200 FAUSKE
Telefon 906 81 187
hannekristinpettersen (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- kan også gi lymfødembehandling til inneliggende ved sykehjemmet og rehabiliteringsavdelingen

 

Hanne Solberg

Hanne Solberg
Fysio- og ergoterapitjenesten, Brønnøy kommune
Skulesvei 15
8900 BRØNNØYSUND
Telefon 7501 2953
hanne.solberg (at) bronnoy.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

 

Helene P. Fauske

Helene P. Fauske

Helene P. Fauske
Vefsn Fysikalske Institutt
C M Havigs gt. 45
8656 MOSJØEN
Telefon 7517 1846
helene (at) vfys.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- hjemmebehandling

Les mer: Helene P. Fauske

Hæge Cecilie Forfang

Hæge Cecilie Forfang
Nordlandssykehuset Lofoten
Sykehusbakken 23
8372 GRAVDAL

Telefon 948 77 474

haege.cecilie.forfang (at) nordlandssykehuset.no

- gir lymfødembehandling til pasienter med henvisning fra lege
- behandler også inneliggende pasienter

Inger-Anne Nicolaisen

Inger-Anne Nicolaisen
Vågan kommune, Rehabiliteringstjenesten
Avisgata 10
8301 SVOLVÆR
Telefon 7542 0279
innic (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ingrid Marie Andersen

Ingrid Marie Moen

Ingrid Marie Andersen
Helsebringende Rådgivning
Møssaveien 1, Berg
8920 SØMNA
Telefon 905 05 619
ingridmm70 (at) gmail.com
- hjemmebesøk/-behandling

Les mer: Ingrid Marie Andersen

Karsten Gullvik

Karsten Gullvik
Gullviks Fysikalske Institutt
Vesterålsgata 10
8400 SORTLAND
Telefon 7612 1528
kargu (at) sktv.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- også hjemmebehandling

Kristian Lillestø

Kristian Lillestø
Tverlandet Fysioterapi
Besøksadresse:
Grøttingen 5
8050 TVERLANDET

Postadresse: Postboks 144, 8058 Tverlandet
Telefon: 958 12 644

lillesto (at) gmail.com   

- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- Behandle pasienter som er inneliggende på sykehus, sykehjem el.l.

Kristin Eikebø

Kristin Eikebø
Øksnes kommune
Storgata 27
8430 Myre

kristin.eikebo (at) oksnes.kommune.no

Tlf.: 7618 5 074 / 476 16 314

- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon, etter henvisning fra lege

Kristine Hermansen Dahle

Kristine Hermansen Dahle
Helgeland Rehabilitering
Vik
8920 SØMNA
Telefon 7502 9900 / 918 29 545
krisherm (at) gmail.com
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Laila Mørk-Johansen

Laila Mørk-Johansen
Helsehuset Fysioterapi
Fr. Nansensgt. 2B
8622 MO I RANA
Telefon 7516 6126 / 906 81 846
laimork (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- informasjon/veiledning/kurs

Linda Kleiven

Linda Kleiven
Vefsn Fysikalske Institutt
C M Havigs gt. 45
8656 MOSJØEN
Telefon 7517 1847
linda (at) vfys.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Line Nikolaisen

Line Nikolaisen
Helsehuset Fysioterapi
Fr. Nansensgt. 2B
8622 MO I RANA
Telefon 7516 6129
nikolaisen.line (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- evt. hjemmebehandling

Linn Fløttkjær Krogh

Linn Fløttkjær Krogh
Alderstun omsorgssenter, Rødøy kommune
8186 TJONGSFJORD
Telefon 901 23 827
lflottkjaer (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Mari Haave Dvergsdal

Mari Haave Dvergsdal
Herøy kommune
Nerveien 13
8950 HERØY
Tlf.: 48223800

 Mari.Haave.Dvergsdal (at) heroy-no.kommune.no

- Tar imot lymfødempasienter etter henvisning fra lege

Marthe E. Steinbru

Marthe E. Steinbru
Vega Helsehus
Gladstad
8980 VEGA
Telefon 938 76 098
marthesteinbru (at) yahoo.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Merete Stoltz-Rasmussen

Merete Stoltz-Rasmussen
Sortland Fysio-& Manuellterapi
Gårdsalleen 10 A
8400 SORTLAND
Postadresse: Postboks 331, 8401 Sortland

Telefon 992 50 530
merete_stoltz (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Michal Motyka

Michal Motyka
Fysio- og ergoterapitjenesten
Skulesvei 15
8900 BRØNNØYSUND
Telefon 7501 2955
mimotyk (at) yahoo.com
- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Stein Ingvaldsen

Stein Ingvaldsen
Saltdal Helsesenter
Jernbanegata 48
8250 ROGNAN
Telefon 7568 2138
stein.ingvaldsen (at) salths.nhn.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Tone Kristin Eidem

Tone Kristin Eidem
Nordlandssykehuset, Seksjon Fysioterapi
Prinsensgt 164
8005 BODØ
Telefon 7553 4530
tone.kristin.eidem (at) nlsh.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- begrenset poliklinisk behandling, henvist av leger på sykehuset her.

Tove Torrissen

Tove Torrissen
Nordtun HelseRehab
8170 ENGAVÅGEN
Telefon 7572 1300
fysikalske (at) nordtun.no
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Vibeke Sørstad

Vibeke Sørstad
Bindal Psykomotoriske Fysio as
Oldervikveien 4
7980 TERRÅK
Telefon 901 46 349
vibekesorstad (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- kan gi intensiv behandling, men pasientene kommer ambulant

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.