Nordland

Hæge Cecilie Forfang

Hæge Cecilie Forfang
Nordlandssykehuset Lofoten
Sykehusbakken 23
8372 GRAVDAL

Telefon 948 77 474

haege.cecilie.forfang (at) nordlandssykehuset.no

- gir lymfødembehandling til pasienter med henvisning fra lege
- behandler også inneliggende pasienter

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.