Oppland

Her finner du fysioterapeuter med spesialkompetanse på lymfødembehandling i Oppland

Anette Moen Eskilt

Anette Moen Eskilt
Landaasen Rehabilieringssenter
Landsåsvegen 747
2861 LANDÅSBYGDA

Telefon 924 61 886
anette.moen (at) landaasen.no

- tar imot lymfødempasienter med henvisning fra lege
- tilbyr intensivbehandling
- behandler inneliggende pasienter
- har ikke avtale med Helse Sør-Øst om behandling av primære lymfødem

 

 

Anita Taklo

Anita Taklo
Follebu Omsorgssenter
2656 FOLLEBU
Telefon 993 08 856 / 6105 5045
anita.taklo (at) gausdal.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- bare pasienter fra Gausdal kommune

Les mer: Anita Taklo

Åsne Løkken

Åsne Løkken
Vestre-Toten kommune
Severin Olsens vei 15
2830 RAUFOSS
Telefon 6119 9094 / 918 77 103
aasne.loekken (at) vestre-toten.kommune.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Berit Brenni

Berit Brenni
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 GJØVIK
Telefon 6115 7599
berit.brenni (at) sykehuset-innlandet.no
- vurdering og evt beh. av inneliggende pas.

Bjarne Nordgård

Bjarne Nordgård
Skogli Helse- og Rehab.senter
Jean Heibergsvei 16
2614 LILLEHAMMER
Telefon 6124 9100
bjarne.nordgard (at) skogli.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Les mer: Bjarne Nordgård

Cathrine Indrelid

Cathrine Indrelid
Storgaten Fysioterapi
Storgaten 23
2815 GJØVIK
Telefon 480 43 809
cathrineindrelid (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Gunhild Lindstad Røken

Gunhild Lindstad Røken
Fysio-Team
Blåsbortvegen 9
2740 ROA

Telefon 6132 1705
gunhildlindstad (at) hotmail.com

- behandler lymfødempasienter med henvisning fra lege

 

Gunnhild Buset Enge

Gunnhild Buset Enge
Åslundmarka Institutt
Rådyrveien 5
2827 HUNNDALEN
Telefon 979 56 271
gunnenge (at) frisurf.no
- bare hjemmebehandling

Hanne Søberg

Hanne Søberg
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Fredrik Collets vei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf: 6124 9100

hanne.soberg (at) skogli.no

- Tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling

Hilde Karbø

Hilde Karbø
Valdres Fysioterapi AS
Jernbanevegen 6
2900 FAGERNES
Telefon 6136 1850
hildkarb (at) valdresfysioterapi.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ida Korsvold

Ida Korsvold
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Jean Heibergsvei 16
2614 LILLEHAMMER
Telefon 6124 9100 / 995 81 238
idakor (at) skogli.no

- tar imot lymfødempasienter til intensivbehandling, som regel tre uker, men behandlingsoppholdet kan gjøres lenger ved behov.
  Varierende ventetid, ta kontakt med inntakskontoret på Skogli
- kan evt. også behandle ambulant, men har ikke driftstilskudd

Ingeborg Munkelien

Ingeborg Munkelien
Fysio- & ergoterapitjenesten, Gjøvik Kommune
Haugtun Omsorgssenter, Storgata 33
2821 GJØVIK
Telefon 6114 6948 / 482 15 852
ingeborg.munkelien (at) gjovik.kommune.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (bruker på korttidsplasser på omsorgssenter, lindrende enhet, rehab.enhet))
- gir lymfødembehandling til hjemmeboende med rett til behandling i hjemmet via rekvisisjon

- Fødselspermisjon til januar 2015

Les mer: Ingeborg Munkelien

Kirsten Aa. Garmo

Kirsten Aa. Garmo
Heidal Fysikalske Institutt
2676 HEIDAL
Telefon 917 58 147
kirstengarmo (at) fjellnett.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kristin K. Didriksen

Kristin K. Didriksen
Otta Fysikalske Institutt
Ola Dahlsgt. 8
2670 OTTA
Telefon 6123 0395
Kristin.didriksen (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege

Lene Melgård Sæther

Lene Melgård Sæther
Strandtorget Fysioterapi og Manuellterapi AS
Strandpromenaden 76
2609 LILLEHAMMER
Telefon 6125 4107
Lene.fysioterapi (at) gmail.com
- tilbyr lymfødembehandling, vedlikehold og intensivbehandling henvist fra lege, også vurdering. Har fullt driftstilskudd

Mari Jøranli

Mari Jøranli
Dokka fysikalske institutt
Jevnakervegen 3
2870 DOKKA
Telefon  61 11 04 48
mari_lyshaug (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

May Vestar Onsrud

May Vestar Onsrud
Fysio-og ergoterapitjenesten, Gjøvik kommune, Snertingdal Omsorgssenter
Snertingdalsveien 1733
2838 SNERTINGDAL
Telefon 959 86 302
may.onsrud (at) gjovik.kommune.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- lymfødembehandling i hjemmet for de som ikke kan komme seg til Lymfødemklinikken, Gjøvik

Merete Kind

Merete Kind
Hunndalen Fysikalske Institutt
Rådyrveien 5
2827 HUNNDALEN
Telefon 924 66 645 / 611 76 378
merete.k.wensink (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Mirian Øyhus Mikkelsgård

Mirian Øyhus Mikkelsgård

Mirian Øyhus Mikkelsgård
Sør Aurdal kommune
Storebruvegen

Postadresse:
Tingvollbakkin 15
2930 BAGN

Telefon 6134 8750 / 414 58 443

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege


Odd Arild Engh

Odd Arild Engh
Gjøvik Hud- og Fotklinikk
Storgata 1 A
2815 GJØVIK
Telefon 404 08 907
piril_99 (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- har ikke driftstilskudd

Per Melkersen

Per Melkersen
Gjøvik Lymfødem og Fysioterapiklinikk
Storgata 10
2815 Gjøvik
Telefon 6117 2751 / 412 08 745
p.melker (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Sigrun Skjerping

Sigrun Skjerping
Steffensrud Rehabiliteringssenter
Bøverbru
2846 BØVERBRU
Telefon 6119 9100
sigrun.skjerping (at) steffensrud.no
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling, henvist fra lege

Sun-Lim Amundsen

Sun-Lim Amundsen
Ambulerende tjeneste,
Gjøvik kommune
Nerbyvegen 4A
2819 GJØVIK
Telefon 930 68 221
sun-lim (at) halden.net
- ambulerende tjeneste

Sunniva Nilsen

Sunniva Nilsen
Steffensrud Rehabiliteringssenter AS
Vestre Totenvei 1530
2846 BØVERBRU
Telefon: 6119 9100

sunniva.nilsen (at) steffensrud.no

- tilbyr opphold med intensivbehandling henvist fra lege

Thale Ingvild Øfsteng

Thale Ingvild Øfsteng
Ringen Rehabiliteringssenter AS
Nordre Ringveg 82
2390 Moelv
Telefon 990 47 152

thalei (at) online.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter som er til rehabilitering etter kreft

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.