Oppland

Gunhild Lindstad Røken

Gunhild Lindstad Røken
Fysio-Team
Blåsbortvegen 9
2740 ROA

Telefon 6132 1705
gunhildlindstad (at) hotmail.com

- behandler lymfødempasienter med henvisning fra lege

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.