Oppland

Anette Moen Eskilt

Anette Moen Eskilt
Landaasen Rehabilieringssenter
Landsåsvegen 747
2861 LANDÅSBYGDA

Telefon 924 61 886
anette.moen (at) landaasen.no

- tar imot lymfødempasienter med henvisning fra lege
- tilbyr intensivbehandling
- behandler inneliggende pasienter
- har ikke avtale med Helse Sør-Øst om behandling av primære lymfødem

 

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.