Oslo

Andrea Isabella Becher

Andrea Isabella Becher
OK Klinikken
Valkyriegaten 8
0366 OSLO
Telefon 2321 3800
mail (at) okklinikken.no

- tar imot pasienter uten henvisning, har ikke driftstilskudd

Les mer: Andrea Isabella Becher

Anine Vigeland Olimb

Anine Vigeland Olimb
Kajalund Fysikalske Institutt
Sollerudveien 35
O283 OSLO
Telefon 93845456

anine.vigeland (at) gmail.com

- tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege
- vikariat med driftstilskudd 
09.05.2016 til 14.04.2017

 

 

Ann Nesser

Ann Nesser
Dybwad Fysioterapi og Akupunktur
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO
Telefon 2259 0915 / 996 40 356

ann.nesser (at) getmail.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Bosa Sekelja

Bosa Sekelja
Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand,
Enhet Rehabilitering og Helse, Innsatsteam
Rosenholmvn 22
1203 OSLO

Post
adresseres til: 
Postboks 180, 1203 OSLO

Telefon: 23496147/90136427
bosa.sekelja (at) bsn.oslo.kommune.no

- Hverdagsrehabilitering i bydelen. Kan gi lymfødembehandling til hjemmeboende i nødssituasjon, ikke almen vedlikeholdsbehandling. Søknad til Søndre Nordstrand som så henviser til meg.

Britt Carlsen

Britt Carlsen
Hospice Lovisenberg, Senter for Lindring og Livshjelp
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Telefon 2322 5150
britt.carlsen (at) lds.no

Postadresse:
Lovisenberg Diakonale sykehus, avd. Hospice,
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling henvist fra lege
- behandler inneliggende pasienter
- tilbud til pasienter i palliativ fase registrert ved Hospice Lovisenberg

Carl Are Simensen

Carl Are Simensen
Furuset Senter Fysioterapi
Trygve Lies plass 1
1051 OSLO
Tlf.: 2230 0998
ha-sime (at) online.no
- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Catrine Rønningen

Catrine Rønningen
Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Ekebergveien 243
1166 Oslo

catrine.ronningen (at) bns.oslo.kommune.no

Telefon: 976 73 648

Post sendes til Postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo

- kun hjemmebehandling, eter henvisning fra lege

Ellen Hamre

Ellen Hamre
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk, Seksj.fysioterapi
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Telefon 2211 9195
ellen.hamre (at) ous-hf.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Ellen Ringnes

Ellen Ringnes
Ryen Fysio-og Manuellterapi
Enebakkveien 150
0680 OSLO
Telefon 2268 3360

ellen.ringnes(at)gmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Else Aaseth

Else Aaseth
Brobekk Fysioterapi DA
Brobekkveien 38
0598 OSLO
Telefon 2264 1277
else-aas (at) online.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Les mer: Else Aaseth

Frida Hellstrøm Christensen

Frida Hellstrøm Christensen

Frida Hellstrøm Christensen
Standard Fysikalske
Kabelgata 39 C
0580 Oslo
Telefon 22643693
frida_hc(at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter etter henvisning fra lege
- har også kinesiotape lymfødem kurs

Gro Sophie Haugen

Gro Sophie Haugen
Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet
Ullernchausséen 70
0310 OSLO
Telefon 2293 5975
gsu (at) ous-hf.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- tilbyr poliklinisk vurdering til pasient som er under behandling ved Radiumhospitalet. Ved behov henvises pasienten videre til lokal fysioterapeut med relevant kompetanse

Helen Olsen

Helen Olsen
Norsk Lymfødemklinikk
Lovisenberggt 7 C
0456 OSLO
Telefon 2235 6011
post(at) norsklymfodemklinikk.no

tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege

 

 

 

Les mer: Helen Olsen

Hilde Abelvik Osnes

Hilde Abelvik Osnes
Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet
Ullernchausséen 70
0310 OSLO
Telefon 22935975
hilde.osnes (at) ous-hf.no

- gi lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- tilbyr poliklinisk vurdering til pasient som er under behandling ved Radiumhospitalet. Ved behov henvises pasienten videre til lokal fysioterapeut med relevant kompetanse 
     

Ian Swanstrøm

Ian Swanstrøm

Ian Swanstrøm
Dybwad Fysioterapi og Akupunktur
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO
Telefon 2259 0913
ian (at) dybwadfys.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ida Helene Onsrud

Ida Helene Onsrud
Abildsø Fysio- & Manuellterapi
Enebakkveien 275
1187 OSLO
Telefon: 2303 1180

ida.helene.onsrud(at) abildsofysio.nhn.no

- tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon, etter henvisning fra lege
- pasienter bosatt i bydelen prioriteres uavhengig av diagnose

 

Ingunn Elise Haakonsen

Ingunn Elise Haakonsen
Helsehuset Sinsen
Hasleveien 38
0571 OSLO
Telefon 2135 6781 / 2164 1910
ingunnehaakonsen (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ingvild Haavik

Ingvild Haavik
Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kreftsenteret
Kirkeveien 166
0407 OSLO
Telefon 2302 7766
ingvild.haavik (at) ous-hf.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Jonas Belstad Øygard

Jonas Belstad Øygard
Oslo universitetssykehus HF,
Seksjon for klinisk service
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO

Post adresseres til:
postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

jonoey (at) ous-hf.no

- behandling til inneliggende pasienter

Jørn Rosenberg

Jørn Rosenberg
Vinderen Fysioterapi
Slemdalsveien 72
0373 OSLO
Telefon 936 64 329
jorn.rosenberg (at) vikenfiber.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kari Hertzberg

Kari Hertzberg

Kari Hertzberg
Dybwad Fysioterapi og Akupunktur
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO
Telefon 2259 0917 / 952 02 744
kari (at) dybwadfys.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Katharina Karl

Katharina Karl
Oslo kommune, bydel Nordstrand, hjemmetjenesten
Ekebergveien 243, Nordstrand
Oslo

Post sendes til: Postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo

Telefon 481 20 916/954 92 444 

katharina.karl (at) bns.kommune.oslo.no

- Tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kristin Andvig

Kristin Andvig
Røa Centrum Fysioterapi og Akupunktur
Austliveien 4
0751 OSLO
Telefon 950 34 210
kristinandvig (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kristin Haugen

Kristin Haugen
Norsk Lymfødemklinikk
Lovisenberggt 7 C
0456 OSLO
Telefon 2235 6011
post (at) norsklymfodemklinikk.no

tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege

 

 

 

Les mer: Kristin Haugen

Kristin Høvde

Kristin Høvde
Brobekk Fysioterapi
Brobekkveien 38
0598 OSLO
Telefon 415 14 050
khoevde (at) online.no

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kristin Høvde (2)

Kristin Høvde
Oslo kommune, Bydel Alna, Fysioterapi
Jerikoveien 20
0667 OSLO
Telefon 993 39 660
kristin.hovde (at) bal.oslo.kommune.no

- hjemmebehandling i bydelen Alna, 50 % stilling

Kristin Skeie Hagen

Kristin Skeie Hagen
Sentralstasjonen Fysioterapi & Manuellterapi
Storgata 10 B
0155 OSLO
Telefon 2240 3574
kristin (at) sfm.as

- tar imot lymfødempasienter ambulant, etter henvisning fra lege

Lisbet Presthus

Lisbet Presthus
Tonsenhagen Fysikalske Institutt
Trondheimsveien 275
0589 OSLO
Telefon 2265 3814
lisbetpresthus (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med henvisning fra lege

Les mer: Lisbet Presthus

Mari Kristine Juvet

Mari Kristine Juvet
Kantarellen Bo- og  Rehabiliteringssenter
Mortensrudveien 185
1283 OSLO
Telefon: 2349 6736

mari.juvet (at) aleris.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

 

 

Marianne Fernholt Nordahl

Marianne Fernholt Nordahl
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Ortopedisk klinikk, Seksjon for klinisk service
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Telefon 2307 2900 / Fax 2307 2920

B31752 (at) ous-hf.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter ved sykehuset

Martine Holwech

Martine Holwech
Dybwad Fysioterapi og Akupunktur
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO
Telefon 2259 0911
martineholwech (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- også intensivbehandling, men uten oppholdstilbud

Sissel Storaker Torgersen

Sissel Storaker Torgersen
Sissel S. Torgersen Lymfødembehandling
Munkerudtunet 10
1164 OSLO
Telefon 909 34 494
sissel.storaker.torgersen (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Siv Guri Varlo

Siv Guri Varlo
Norsk Lymfødemklinikk
Lovisenberggt. 7 C
0456 OSLO
Telefon 2235 6011
post (at) norsklymfodemklinikk.no

tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege

 

 

 

Les mer: Siv Guri Varlo

Siv Rye Neraker 2

Siv Rye Neraker
Ullevål og Tåsen Fysioterapi
Tåsen Senter
0801 Oslo
Tlf.: 2202 1180
siv (at) haganfysioterapi.no
- Tar imot lymfødempasienter, - har ikke driftstilskudd

Susanne Kristiansen

Susanne Kristiansen

Susanne Kristiansen
Bydel Stovner
Kapellveien 38
0487 OSLO
Telefon 924 08 500
susanne.kristiansen (at) gmail.com

- kan ta hjemmebesøk, - har ikke driftstilskudd,  så evt. pasienter som i IKKE bor i bydelen må betale alt selv

Les mer: Susanne Kristiansen

Synne M. Gillebo

Synne Mathisen Gillebo
Høybråten Fysikalske Institutt AS
Høybråtenveien 76
1088 OSLO
Telefon 2221 4949
mathisensynne (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- bydel Stovner pasienter prioritert uavh.av diagnose. 50% stilling til juli 2015

Thuy Nguyen

Thuy Nguyen

Thuy Nguyen
Kajalund Fysikalske Institutt
Sollerudveien 35
0283 OSLO
Telefon 2250 6695
thuy1n (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant etter henvisning fra lege
- permisjon 09.05.16-14.4.17, har vikar

Tonny Egeland

Tonny Egeland
Høybråten Fysikalske Institutt AS
Høybråtenveien 76
1088 OSLO
Telefon 2221 4949 / 905 20 586
tonny.egeland (at) gmail.com

- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Torild Strøm-Hagberg

Torild Strøm-Hagberg
Solvang Helsehus, Lindrende enhet
Regnbueveien 2A
0664 OSLO
Telefon 2343 5100
thagberg (at) gmail.com

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Unni Mortensen

Unni Mortensen
Aksept - senter for alle berørt av hiv
Fagerheimgata 16
0560 OSLO
Telefon 2312 1820
unni (at) aksept.org

- gir lymfødembehandling til brukere av Aksept

Unni Vidvei Nygaard

Unni Vidvei Nygaard
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Telefon 2322 5150 / 909 23 879
unnivn (at) hotmail.com

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Vibeke Lambert Stenersen

Vibeke Lambert Stenersen
Oslo Universitetssykehus Ullevål, Kreft, kirurgi og transplantasjon. Klinikk for klinisk service
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Telefon 975 07 262
vibs55 (at) hotmail.com

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- permisjon 1.7.2016-mai 2017

Wenche Vigen

Wenche Vigen
Norsk Lymfødemklinikk
Lovisenberggt 7 C
0456 OSLO
Telefon 2235 6011
post (at) norsklymfodemklinikk.no

tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege

 

 

 

Les mer: Wenche Vigen

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.