Østfold

Rakel Schmidt

Rakel Schmidt
CatoSenteret
Kvartsveien 2
1555 SON

Tlf.: 6498 4400
rakel.schmidt (at) catosenteret.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.