Sogn og Fjordane

Grytsje Kooistra

Grytsje Kooistra
Årdal kommune, fysioterapitenesten
Årdal Bu- og Omsorgssenter
Flotavegen 2
6884 Øvre-Årdal
Telefon 95903034

grytsje.kooistra (at) ardal.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Hildegunn Steindal

Hildegunn Steindal
Helse Førde
Svanhaugvegen 2
6807 FØRDE
Telefon 5783 9163
hildegunn.steindal (at) helse-forde.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- venteliste

Ida Okstad Vie

Ida Okstad Vie
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS
6968 FLEKKE
Telefon 5773 7128

ida.vie (at) rkhr.no

- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege, for poliklinisk behandling
- Tilbyr intensivbehandling for inneliggende pasienter (3 uker)
- Behandle pasienter som er inneliggende

Ingrid Hove Harkjerr

Ingrid Hove Harkjerr
Sognadal kommune
Sogndal Omsorgssenter
Skulevegen 6
Tlf.: 975 06 095 / 5762 9813
ingrid.hove.harkjerr (at) sogndal.kommune.no
- Tar imot lymfdempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Jørn Sunde Drageset

Jørn Sunde Drageset
Drageset akupunktur og fysioterapi
Sundebygget
6788 OLDEN
Telefon 416 54 128
jdragese (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege
- (innkvartering på hytte)

Kari Fismen

Kari Fismen
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Haugland
6968 FLEKKE
Telefon 5773 7100 (respesjon) /5773 7143 (direkte)

kari.fismen (at) rkhr.no

- gir lymfødembehandling poliklinisk ved henvisning fra lege
- tilbyr lymfødembehandling til inneliggende pasienter på rehabiliteringssenteret

Marta B. Liljedahl

Marta B. Liljedahl
Vik kommune, Vik Bygde- og Sjukeheim
6893 VIK I SOGN
Tlf.: 5769 8715
marta.liljedahl (at) vik.kommune.no
- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.