Sør-Trøndelag

Anne Grete Sandbakken

Anne Grete Sandbakken
Fysikalsk avd.
Øverhagaen 5
7374 RØROS
Telefon 930 98 287
anne.grete.sandbakken (at) roros.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Les mer: Anne Grete Sandbakken

Carole Ann Wagnild

Carole Ann Wagnild
Selbu kommune
Ergo- og fysioterapitjenesten
Gjeldbakken 15
7580 SELBU


Telefon 7381 6834
carole.wagnild (at) selbu.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Elin Salberg

Elin Salberg
Midtbyen Fysioterapi
St. Olavsgt. 2
7014 TRONDHEIM
Telefon 7352 8230 / 970 34 937
elin.salberg (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Les mer: Elin Salberg

Elisabeth Geisnes Langland

Elisabeth Geisnes Langland
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim

Tlf: 7282 0928
elisabeth.geisnes.langland (at) stolav.no

- tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Gunn Tove Stai Eidsmo

Gunn Tove Stai Eidsmo
Aktivitet & Bevegelse, Buen Helse og Omsorgssenter
Lenavegen 65
7224 MELHUS
Telefon 7285 8539 / 416 78 066
gunntove.staieidsmo (at) melhus.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Hege Nervik Almli

Hege Nervik Almli
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7030 TRONDHEIM
Telefon 7257 1258
hege.almli (at) stolav.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Hilde Skjervold

Hilde Skjervold
Fysikalsk avd.
Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Telefon 7282 9164
hilde.skjervold (at) stolav.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Inger Grete Skogen

Inger Grete Skogen
Skogens fysikalske institutt
Moenveien 7
7160 BJUGN
Telefon 920 84 669
igskogen (at) broadpark.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- også hjemmebehandling

Ingrid Grønset

Ingrid Grønset
St. Olav Hospital
Olav Kyrres gate 17
7030 TRONDHEIM

Telefon 72824703
ingrid.gronset (at) stolav.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Ingvild Vikan

Ingvild Vikan
Oppdal Helsesenter
Seljevn 6
7340 OPPDAL
Telefon 7240 1464 / 970 79 815
ingvild.vikan (at) oppdal.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- eller behandler på sykehus

Sølvi Liabakk-Selli

Sølvi Liabakk-Selli
St. Olavs Hospital, avd Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Telefon 7282 9165
solvi.liabakk (at) stolav.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Tor-Aage Berg

Tor-Aage Berg
Lade Fysikalske Institutt
Harald Hårfagres g. 2
7040 TRONDHEIM
Telefon 7392 2255
lade_fysikalske_institutt (at) yahoo.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Torbjørg Slette

Torbjørg Slette
Stokmoen fysioterapi DA
Wergelandsvegen 27
7500 STJØRDAL
Telefon 7480 4040
torbjorg.slette (at) stolav.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- har driftstilskudd, 50% av stillingen er øremerket lymfødem

Dette gjelder fra 1.1.2017, - fram til det fortsatt på St.Olav i Trondheim

Torill Olsøy

Torill Olsøy

Torill Olsøy
ABC fysioterapi
Lauritz Jenssensgt 43
7045 TRONDHEIM
Telefon 466 38 094
torillolsoy (at) hotmail.com
- gir ikke lengre lymfødembehandling
- holder lymfeyogakurs på forespørsel - se http://www.terapiyoga.no/

Les mer: Torill Olsøy

Tove Hegseth

Tove Hegseth
Røros sykehus
Henrik Grønns vei 24
7374 RØROS
Telefon 7282 3300 / 915 25 431

tove.hegseth (at) stolav.no

- er i vikariat (vår 2016)
- behandler inneliggende pasienter
- kan unntaksvis ta enkelte andre lymfødempasienter

Wilma van de Veen

Wilma van de Veen
St. Olavs Hospital, avd fysioterapi
Olav Kyrresgt. 17
7030 TRONDHEIM
Telefon 7257 1437
wilma.van.de.veen (at) stolav.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- bassengtrening for lymfødempasienter

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.