Sør-Trøndelag

Ingrid Grønset

Ingrid Grønset
St. Olav Hospital
Olav Kyrres gate 17
7030 TRONDHEIM

Telefon 72824703
ingrid.gronset (at) stolav.no

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.