Sør-Trøndelag

Elisabeth Geisnes Langland

Elisabeth Geisnes Langland
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim

Tlf: 7282 0928
elisabeth.geisnes.langland (at) stolav.no

- tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.