Telemark

Anne Marthe Fæhn Hanedalen

Anne Marthe Fæhn Hanedalen
Aktiv fysioterapi Ulefoss
Ringsevja 3
3830 ULEFOSS
Telefon 958 70 178
post (at) aktivfysioterapiulefoss.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege

Bendikte Bruvik

Bendikte Bruvik
FysioForm Klinikken
Nyhusveien 6 A
3726 SKIEN
Telefon 912 41 371
bendikte.fysioform (at) live.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Bjørnar Nilsen

Bjørnar Nilsen
Krabberødveien 14B
3960 STATHELLE
Telefon 971 78 514
bjornarenilsen (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter
- har ingen driftsavtale etter fylte 70, så pasientene må betale alt selv
- arbeider ikke lenger fulltid

Elisabeth Oredalen

Elisabeth Oredalen
Sykehuset Telemark, avd. for fysio/ergoterapi
Ulefossvegen
3710 SKIEN
Telefon 3500 3500
elisabeth.oredalen (at) sthf.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Gabriela Beurmann Tveit

Gabriela Beurmann Tveit
Dalen Fysikalske Institutt
Sentrumsbygget
3880 DALEN I TELEMARK
Telefon 3507 7170
g-btveit (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Inger Marit Tegdal

Inger Marit Tegdal
Bamble Fysioterapi
Skolegangen 2
3960 STATHELLE
Telefon 411 76 239
imtegdal (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Jan Hugo Eilertsen

Jan Hugo Eilertsen
Borgehaven Bo- og Rehabiliteringssenter
Borgehaven 1
3911 PORSGRUNN
Telefon: 909 53 117

jan.hugo.eilertsen (at) porsgrunn.kommune.no

- gir lymfødembehandling etter henvisning fra lege
- også hjemmebehandling ved behov

Kjersti Engan

Kjersti Engan
Bamble Fysioterapi
Skolegangen 2
3960 STATHELLE
Telefon 936 52 549
engankjersti (at) gmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kristin Kjelstad-Udo

Kristin Kjelstad-Udo
Borgeåsen Fysikalske Institutt
Buerveien 18
3711 SKIEN
Tlf: 3550 0444
kristinemkudo (at) gmail.com

- Tar imot lymfødempasienter etter henvisning fra lege
- Har 40% driftstilskudd

Marit Vestgård

Marit Vestgård
Vinje kommune
Vinje Helse- og Omsorg, Fysioterapien
Vinjevegen 192
3890 VINJE
Telefon 3506 2582
marit.vestgaard (at) vinje.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Merete Kimestad

Merete Kimestad
Besøksadresse:
Marienlyst sykehjem, Kragerø kommune
Gamle Kragerøvei 32
3770 KRAGERØ
Telefon 916 78 065

Postadresse:
Enhet for helse og rehabilitering/ fysioterapi, PB 128
3791 KRAGERØ

merete.kimestad (at) kragero.kommune.no
- også hjemmebehandling, behandling på sykehjem

Sølvi Gulbrandsen

Sølvi Gulbrandsen
Furuheimtunet
Holmenvegen 23
3810 GVARV
Telefon 971 82 133
segulbra (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Tove Søraas Valebjørg

Tove Søraas Valebjørg
Brygga Fysikalske Institutt
Ytre Strandvei 6
3770 KRAGERØ
Telefon 3598 0772
tovesval (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Zorana Miljevic

Zorana Miljevic

Zorana Miljevic
Borgehaven Bo- og Rehabiliteringssenter
Borgehaven 1
3911 PORSGRUNN 
Telefon 3556 2400 
zorana.miljevic (at) porsgrunn.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

 

 

 

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.