Troms

Anne Grundnes Steien

Anne Grundnes Steien
Bardu kommune
Fysio- og ergoterapiavdelingen
Fogd Holmboesgt. 56
9300 BARDU
Telefon: 7718 5506/949 84 7217

anne.steien (at) bardu.kommune.no

- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

 

Jarmila Lukas

Jarmila Lukas
Universitetssykehuset NordNorge, Terapeutavd, Fysioterapiseksjonen
Sykehusveien 38
9019 TROMSØ
Telefon 7762 6410
jarmila.lukas (at) unn.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- beh.også rheuma og traumapas. Samt venøs insuff.

Lill-Karin Bertelsen Styrvoll

Lill-Karin Bertelsen Styrvoll

Lill-Karin Bertelsen Styrvoll
Aktiv Fysioterapi
Nesseveien 2 B
9411 HARSTAD
Telefon 454 88 498
styrvoll75 (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Les mer: Lill-Karin Bertelsen Styrvoll

Marthe Figenschaug Eikedal

Marte Figenschau Eikedal
Universitetssykehuset NordNorge
Sykehusveien 38
9019 TROMSØ
Telefon 7766 9498

marthe.figenschau.eikedal (at) unn.no

Postadresse: Postboks 6060, 9038 Tromsø

- tar imot lymfødempasienter, med rekvissisjon, etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling, henvist fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter
- tilbyr bassengtrening og trening i gymsal

 

 

 

Merethe Monsen

Merethe Monsen
Universitetssykehuset NordNorge, Terapeutavd, Fysioterapiseksjonen
Sykehusveien 38
9019 TROMSØ
Telefon 7762 6410
merethe.monsen (at) unn.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- undervisning og veiledning av pasienter og pårørende samt annet helsepersonell.

Outi Arola Bøckmann

Outi Arola Bøckmann
Dagrehabilitering Tromsø kommune
Seminarbakken 1
9008 TROMSØ
Telefon 7775 7928
outi.arola.bockmann (at) tromso.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- hjemmebehandling

Stig Riise

Stig Riise
Centrumsklinikken 
Sjøgata 31/33
9008 TROMSØ
Tlf.: 7768 0800
stigriise (at) hotmail.com
- Tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.