Vest-Agder

Anne Josefine Røsnes

Anne Josefine Røsnes
Kristiansand Osteopati og Fysioterapi
Kjøita 17
4630 KRISTIANSAND
Telefon 909 28 188
anne.josefine.rosnes (at) gmail.com
- tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege

Anne Rachel Lohne

Anne Rachel Lohne
Rachels Fysioterapi, Sanden Treningssenter
Kastellgaten 14
4514 MANDAL
Telefon 996 16 410
anne.rachel (at) hotmail.com
- har ikke driftstilskudd

Arvid Egeland

Arvid Egeland
Liknes Fysioterapi
Helsehuset
Vesterdalsvegen 5
4480 KVINESDAL

Telefon 3835 0390 / 913 00 915
arvid.egeland (at) vabb.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Åse Mari Bjelland

Åse Mari Bjelland
Sørlandets Rehabiliteringssenter
Skeie
4596 EIKEN
Telefon 3834 9400
post (at) sorrehab.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter

Gro Boge Aasheim

Gro Boge Aasheim
Åseralheimen, Åseral kommune
4540 ÅSERAL
Telefon 918 40 775
gro.boge.aasheim (at) aseral.kommune.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Gudny Skage

Gudny Skagen
Sanden Fysioterapi
Ytre Sandgt 7
4514 MANDAL
Telefon 924 82 212
gudny (at) sandenfysioterapi.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ingeborg Andersen

Ingeborg Andersen
Varodd AS
Rigedalen 41
4626 KRISTIANSAND
Telefon 959 87 161
ingeborg.andersen (at) varodd.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- har driftstilskudd

Janne Cecilie Bjerva

Janne Cecilie Bjerva
SSHF Kristiansand
Eg
4614 KRISTIANSAND
Telefon 3803 8666
Janne.bjerva (at) sshf.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Janne Grønheden Prosgaard

Janne Grønheden Prosgaard
Kvitefjellveien 32 B
4625 FLEKKERØY

jannefysio (at) gmail.com
- pt arbeidssøkende, opplysninger følger

Knut Henrik Neess

Knut Henrik Neess
Flekkefjord Fysioterapi
SUNDEGATEN 5 B
4400 FLEKKEFJORD

Postadresse: Postboks 126, Flekkefjord 4401
Telefon 3832 3315
knnees (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Kristina Meyer

Kristina Meyer
Marndal omsorgssenter
4534 MARNARDAL
Telefon 941 40 087
kristina.meyer (at) marnardal.kommune.no

- arbeider som kommunefysioterapeut, men kan også gi lymfødembehandling til hjemmeboende som ikke kommer seg til privat fysioterapeut

 

Lillian Tjorteland

Lillian Tjorteland
Sanden Fysioterapi
Ytre Sandgt 7
4514 MANDAL
Telefon 3826 6846 / 3826 3725
lillian (at) sandenfysioterapi.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Marianne Fuglestveit

Marianne Fuglestveit
Fysioterapi Nodeland
Sogndalsveien 104
4645 NODELAND
Telefon 3818 1732 / 905 56 526
fuglestveit (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Stine Johansen

Stine Johansen
Søgne Fysikalske Instittutt
Rådhusveien 35
4640 SØGNE
Telefon 926 66 388
johansenstine (at) hotmail.com

- tar imot lymfødempasienter, med rekvisisjon etter henvisning fra lege, har 100% driftstilskudd

Susann Hæstad

Susann Hæstad
Vennesla kommune, FysioRelax
Lundevegen 44
4700 VENNESLA
Telefon: 994 74 074

skvaaseh (at) gmail.com

- Tar imot lymfødempasienter med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- Foreløpig i vikariat (2016)

Trine Larsen

Trine Larsen
Songdalen kommune
Songdalsveien 60
4645 NODELAND
Telefon 3818 3489
trine.larsen (at) songdalen.kommune.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- også hjemmebehandling i kommunen. 

Trond Syvertsen

Trond Syvertsen
Kristiansand Lymfødemklinikk
Dronningensgate 38
4608 KRISTIANSAND
Telefon 3807 0010
kvadfys (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.