Vestfold

Aina Hollekim Lekven

Aina Hollekim Lekven
SIV, Klinikk Fysikalsk medisin og rehab. Kysthospitalet Stavern
Kysthospitalveien 61
3294 STAVERN
Telefon 3313 4079
aina.lekven (at) siv.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Anne-Gunn Kallum

Anne-Gunn Kallum
Sentralsykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3116 TØNSBERG
Telefon 3334 2500
akallum (at) online.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)

Camilla Aarnes

Camilla Aarnes
Team-Klinikken
Bekkegaten 2
3080 HOLMESTRAND
Tlf.: 995 78 138
camilla (at) karacing.no
- i vikariat med driftstilskudd, tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege 

 

Egil Svindland

Egil Svindland
Ramnes Fysioterapi
Harald Heggestads vei 1
3175 RAMNES
Telefon: 472 74 837

egilsvindland (at) hotmail.com

- tar imot lymfødemmpasienter etter henvisning fra lege, har driftstilskudd

 

Elny Hatten Sanaker

Elny Hatten Sanaker
Sentralsykehuset i Vestfold
Halvdan Wilhelmsens allé 17
3116 TØNSBERG
Telefon: 3334 2500

elny.hatten (at) siv.no

- behandler inneliggende pasienter
- eventuelt oppfølging av enkeltpasienter etter utskriving fra sykehus

Frank Bochmann

Frank Bochmann

Frank Bochmann
Borre Fysioterapi
Kirkebakken 17
3184 BORRE
Telefon 3303 0650
frank (at) borrefysioterapi.no

tar imot pasienter til lymfødembehandling med henvisning fra lege
- har 50% driftstilskudd

Les mer: Frank Bochmann

Hilde Eskedal

Hilde Eskedal
Larvik Fysioterapi
Kongegaten 16
3256 LARVIK
Telefon 957 49 818
hilesk (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Ingvill Trollerud

Ingvill Trollerud
Fysioklinikken
Dronningensgt 3
3211 SANDEFJORD
Telefon 3347 3500 / 975 99 041
ingvilltrollerud (at) hotmail.com
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- også hjemmebehandling

Kamilla Toms

Kamilla Toms
Larvik kommune, Ergo, fysio og hjelpemidler
Kanalgaten 9
3160 STOKKE

- intern henvendelse sendes til fysioterapitjenesten i Larvik kommune

Lønnsom Helse
Postadresse: Ragnhildrødvegen 29
3160 STOKKE
Telefon 922 87 530

post (at) lonnsomhelse.no
- tilbyr behandling uten rekvisisjon

Kristin Ruder

Kristin Ruder

Kristin Ruder
Tønsberg Lymfødemklinikk
Barlindveien 2
3118 TØNSBERG
Telefon 3332 9009
ruder (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege
- tilbyr opphold med intensiv lymfødembehandling (bo på stedet/min 2 uker), henvist fra lege
- gruppetrening for lymfødemikere - post.op gruppetrening

Les mer: Kristin Ruder

Linn Marie Lilltveit-Baggerød

Linn Marie Lilltveit-Baggerød
Sentralsykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3116 TØNSBERG
Telefon 3334 2500
linnbag (at) gmail.com

- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- evt poliklinisk behandling for de som er operert ved sykehuset og er på venteliste hos annen behandler

Mari Karlsen

Mari Karlsen
Frodeløkka Fysioterapi
Frodegaten 20
3111 TØNSBERG
Telefon 3331 2298 / 900 74 048
mari-ka4 (at) online.no
- tar imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Per Stensrud

Per Stensrud
Tjøme Helseklinikk
Rødsgate 42
3145 TJØME
per.stensrud (at) hotmail.com


- ta imot lymfødempasienter ambulant, med rekvisisjon etter henvisning fra lege

Turid Sundvor

Turid Sundvor
Sentralsykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3116 TØNSBERG
Telefon 3334 2500 / 3334 2501
turid.sundvor (at) siv.no
- gir lymfødembehandling til inneliggende pasienter (sykehus el.lign)
- oppfølging av enkeltpasienter etter utskriving fra sykehuset

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.