Lymfødem

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelse (væskeansamling) i armer og ben. Andre deler av kroppen kan også rammes. Lymfødem forekommer hyppigst hos kvinner.
Mange mennesker lider av lymfødem uten å være klar over det, men når diagnosen er klar er det mulig å få hjelp.

Sekundære lymfødem – kalles de former som oppstår når lymfesystemet blir påført en skade ved en operasjon eller lignende. Oftest oppstår sekundært lymfødem etter fjerning av lymfeknuter som følge av en kreftoperasjon og/eller ved strålebehandling.

Primære lymfødem – kan være arvelig, og dukker oftest opp i forbindelse med puberteten eller ved andre hormonelle endringer. I ca 30% av tilfellene skyldes primære lymfødem sannsynligvis medfødte defekter i lymfeårene.

Både sekundære og primære lymfødem er kroniske tilstander.

Interessert i å vite mer?

Carl Fredrik Petlunds bok Lymfødem - klinikk og behandling brukes på utdanningen av fysioterapeuter som skal få lymfødembehandlingskompetanse. Flere av kapitlene kan absolutt være av interesse for den enkelte lymfødemiker som ønsker bedre forståelse. Boken finnes tilgjengelig elektronisk (men man må være på en norsk ip-adresse). For den som ikke liker å lese bøker på skjerm kan den lånes på biblioteket. Har ikke ditt lokale bibliotek boka kan du be om at den lånes inn.


 

Gode råd til pasienter med lymfødem
- Unngå for høy varme og kulde – ingen badstue
- Unngå solbrenthet
- Unngå skader – bruk hansker og andre hjelpemidler ved arbeid
- Unngå insektstikk – bruk midler mot insekter
- Ikke gå barbent ved ben-ødem
- Rens alle typer sår og rifter godt
- Søk lege ved bakteriell infeksjon (feber, rødlig hud, frostrier)
- Bruk lite salt i maten
- Plassér ekstremiteten (arm eller ben) høyt om natten
- Ingen hard massasje på ekstremiteten
- Ingen injeksjoner, akupunktur eller måling av blodtrykk på den siden du har ødemet.

Artikkel  med utfyllende kommentarer ved fysioterapeut Kristin Ruder (fra Lymfeposten nr 2 2001).

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.