Behandling

Behandling og behandlere

De fleste pasienter med lymfødem trenger behandling for å redusere ødemet, lindre plager, bedre funksjonen og forebygge komplikasjoner.
Forskjellige kirurgiske inngrep har vært prøvet, men langtidsresultatene har som regel vært dårlige. Medikamentell behandling har lite for seg.

 

 

 

 

 

Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling er effektiv og også skånsom. Den eliminerer ikke årsakene, men reduserer ødemet og gir pasientene bedre mulighet for å fungere i hverdagen.
Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling består i manuell lymfedrenasje (60-90 min, hudpleie, bandasjering og øvelser, samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe.
Behandling må utføres av fysioterapeuter med egen etterutdanning.

Fase 1 – intensivbehandling:
Daglig behandling til maksimal reduksjon av hevelsen oppnås.
Fase 1 avsluttes med tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe.

Fase 2 – vedlikeholdsbehandling:
Lymfødem er en kronisk sykdom som krever jevnlig vedlikeholdsbehandling for å prøve å redusere lymfødemet ytterligere eller for å holde lymfødemet i sjakk.
Hvor ofte man trenger vedlikeholdsbehandling er individuelt, 1 – 4 ganger pr måned er vanlig.
Bruk av pulsator kan for noen være et hjelpemiddel i vedlikeholdsbehandlingen.

Finne behandler.
Mange lymfødempasienter rundt om i landet har problemer med å finne behandler i sitt nærområde. Norsk Lymfødemforening har derfor utarbeidet en landsoversikt over fysioterapeuter med denne spesialkompetansen. Listen som legges ut som pdf-fil er ordnet etter postnummer og oppdateres noen ganger i året. 
På nettsiden ligger fylkesvise oversikter, - disse oppdateres hver gang det varsles om endringer.

Vi oppfordrer fysioterapeuter som tar etterutdanningen – eller som allerede står på vår liste, men skifter arbeidssted – å varsle oss via e-post til fyslister (at) lymfoedem.no

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling

Det er over 350 lymfødembehandlende fysioterapeuter i Norge, du kan søke på navn, eller se på fylkesoversiktene.

 

Kriterier for å komme med på NLFs oversikt over lymfødembehandlende fysioterapeuter.

Det "offentlige Norge" stiller ingen spesielle krav til fysioterapeuter mht lymfødembehandling.
Etter Norsk Lymfødemforenings mening bør det imidlertid være et krav at de fysioterapeuter som skal behandle lymfødem har tatt etterutdanning i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling. Denne utdanningsbakgrunn er derfor også NLFs utvalgskriterium for oppføring på foreningens landsoversikt over behandlere, og må kunne dokumenteres.

Utdanning i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling
Etterutdanning i behandling av lymfødem tas på kurs i regi av Skandinavisk Forum for Lymfologi, eller hos Dr. Ingrid Kurz, eller på Földikurs i Freiburg, München eller Berlin, eller på kurs med tilsvarende innhold og varighet.

Kurs i regi av Skandinavisk Forum for Lymfologi.
Kurset består i dag av 180 undervisningstimer over 2 x 2 uker fordelt på teori og praksis. (Tidligere besto kurset av 160 timer over tre uker, med oppfølgingsseminar etter et halvt år).

Det undervises i anatomi, fysiologi, patofysiologi, sykdomslære, onkologi, kirurgi, stråleterapi, manuell lymfedrenasje, bandasjering med polstringsmateriale og tilmåling av elastiske kompresjonsstrømper.

Opptaksvilkår: Godkjent fysioterapiutdanning
Medisinsk ansvarlig for innhold og struktur: dr. Carl Fredrik Petlund.
Instruktører: Ann O. Nesser, Helen M. Olsen, Kristin Ruder, - spesialister i onkologisk fysioterapi.

Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen. For ytterligere informasjon og kursoversikt fra 1989 fram til i dag henvises til – Skandinavisk Forum for Lymfologi som pr 2017 har utdannet 1000 terapeuter.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.