Buskerud

Buskerud Lymfødemforening
stiftet 14. april 1997

Kari Danielsen (Ringerike) fungerer som kontaktperson
danielsen.kari (at) gmail.com
419 24 886

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.