Hålogaland

Hålogaland

Hålogaland Lymfødemforening
Stiftet 2015

Leder                    Olga-Marie Bekkelund, Samagt 59, 9403 Harstad
                            olg-bekk (at) online.no
                           
Økonomiansvarlig  Monica Samuelsen
Styremedlem         Britt Jacobsen
Varamedlem          Evelyn Kristiansen

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.