Østfold

Østfold Lymfødemforening
stiftet 28. februar 1990

Kontakt/kasserer Eva Hjort,
tlf 6918 1382
Wærnsgt 17, 1778 Halden

Ragnvald Reisersen, ragrei (at) online.no

Her kommer informasjon fra lokallaget

Lokallaget har ikke publisert noe informasjon enda. Ta kontakt med webmaster om lokalside ønskes.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.