Ringerike

Ringerike Lymfødemforening
Stiftet 25. november 1998

Leder Kari Danielsen, tlf 419 24 886
Loveien 22, 3514 Hønefoss,
danielsen.kari (at) gmail.com 
Økonomiansvarlig Trude Skarheim Karlsen
Sekretær Kari Elton
Styremedlem Gudbjørg Syvertsen
Styremedlem Reidun Amundsen
Varamedlem Bente Krogstad

Her kommer informasjon fra lokallaget

Lokallaget har ikke publisert noe informasjon enda. Ta kontakt med webmaster om lokalside ønskes.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.