Sør-Helgeland

Sør-Helgeland

Sør-Helgeland Lymfødemforening
ble stiftet desember 2016 og omfatter kommunene Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad og Bindal

Leder: Torunn Meosli tlf 414 40 988
Kasserer: Merete Walla, tlf 414 40 988
Styremedlem: Hanne Solberg, fysioterapeut med utdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling

Bakgrunnsinformasjon og oppstartmøte

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.