Sunnmøre

Sunnmøre Lymfødemforening
stiftet 28. november 2005

Leder Evy Walderhaug
tlf
975 28 074
Ytterland 21, 6050 Valderøya
evywalderhaug (at) gmail.com

Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlem Gunn Grimstad Molnes
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Styremedlem Lilly Grimstad
Styremedlem Cathrine Myhre Hansen

Sunnmøre Lymfødemforening inviterer til kurs.

Melissa Kvalsund Nerland

LYMFØDEM KURS

3. og 10. september 2013

Føremålet med kurset er at deltakarane skal få meir kunnskap om lymfødem og ulike typar behandling, og at dei skal vite kva dei sjølv kan gjere for å leve best mogleg med denne utfordringa i kvardagen. Dei skal også kjenne seg trygge på kva tid dei bør kontakte helsepersonell som fylgje av lymfødemet eller behandlinga.

Kurset er gratis.

Enkel lunsj er gratis for medlemmer i Lymfødemforeininga.
Andre betaler kr 100.

Påmelding

På grunn av bestilling av lunsj, ber vi om at den som ønsker å delta på kurset melder seg på innan 20. august
Påmelding til ;
Sunnmøre Lymfødemforening
v/ Evy Walderhaug
Mailadr.:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Eller
Lærings- og meistringssenteret
v/ Randi Erdal
Telefon 70168720 eller 70106397


Praktiske opplysingar

Lymfødem- kurset er aktuelt for deg som har primært eller sekundært lymfødem. Pårørande, helsepersonell og  andre interesserte kan også vere med.

Kurset er arrangert av  Sunnmøre   lymfødemforening med samarbeidspartnarar frå spesialisthelsetenesta Helse Møre og Romsdal HF, og Skuggenhaugen fysioterapi og Akupunktur- og Fysioterapiklinikken.
Lymfødemkurset går over  to dagar,
Undervisningsforma varierer mellom forelesingar, aktivitet individuelt og i grupper, og utveksling av erfaringar.

Parkering

Det er nokre få gjesteparkeringsplassar som kan nyttast utanfor Åsebøen 11. Viss der er fullt, må du parkere på gjesteparkering aust for den nye Barne- og ungdomsavdelinga

 

 

Kurslokale dag 1

Lærings-og meistringssenteret
Åsebøen 11, Ålesund sjukehus.
Når du tek av frå E 136 på Åse, nedover mot Ålesund sjukehus, ligg Åsebøen 11 på venstre side, siste blokk på nederste rekke. (se pkt 3 på bildet nedenfor)

 

Program  dag 1
3. september 2013

09.00-09.40Velkommen v/ Lyfødemforeninga.Kort info v/ LMS.Om dagen

09.45- 10.30
Det friske lymfesystemet, og kva skjer ved lymfødem?
v/ fysioterapeut Bente Hole Vik

10.30 – 10.45
Pause

10.45 – 11.45
Ulike typer lymfødem og behandling/ forebygging. Fysisk aktivitet.
v/ fysioterapeut Bente Hole Vik

11.45 – 12.30
Lunsj

12.30 – 13.15
Pasientrettar
v/ konsulent Ellen Langnes LMS

13.15 – 13.30
Pause  m/ kaffe

13.30 – 14.15
Rosen. Infeksjon. Behandling / forebygging
v/ infeksjonslege  Jørn Longva

14.15 – 1500
Ernæring ved lymfødem
v/ klinisk ernæringsfysiolog Kirsti Kverndokk Bjerkan

 


Kurslokale dag 2

Skuggenhaugen fysioterapi
Haugvegen 29, 6015 Ålesund
ved Nørvasundet

 

Program  dag 2
10. september 2013

kl. 17-20 på Skuggenhaugen Fysioterapi.

Sjølvbandasjering
Kinesiotaping
Sjølvbehandling, med stimulering av lymfeknutar og åpning ved kragebeinet.
Avspenningsøvingar.
Deltakarane tek med seg sine eigne bandasjar.
Viss nokon ikkje har bandasjar, kan ein få kjøpe det  på kurset.
Forfriskningar vert servert undervegs.

max 10 deltakarar

 

 

 

 

 

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.