Vest-Finnmark

Vest-Finnmark Lymfødemforening
stiftet 22. oktober 2007

Leder Laila Olaussen
tlf
909 04 970
Sønnvismoen 55, 9517 Alta
loalta (at) online.no
Kasserer 
Bjørg Kristensen
Styremedlem
Marianne Viken
Varamedlem Kjersti Blindheim Jakobsen

Her kommer informasjon fra lokallaget

Lokallaget har ikke publisert noe informasjon enda. Ta kontakt med webmaster om lokalside ønskes.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.