Vestfold

Vestfold Lymfødemforening
stiftet 21. november 2002

Leder Monica Tournaire-Nordbye,
tlf 900 11 239
Griffenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg,
monicanordby (at) gmail.com
Kasserer Mona Wike
Sekretær Maren Büchmann
Styremedlem Eva Britt Stott
Styremedlem Charlotte Espe Kirsebom

Her kommer informasjon fra lokallaget

Lokallaget har ikke publisert noe informasjon enda. Ta kontakt med webmaster om lokalside ønskes.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.