NLF

Om NLF

NLF – Norsk Lymfødemforening

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og er nå bygget opp av lokale lymfødemforeninger.
 

Medlemsblad – Oversikt over behandlere – Lokale lymfødemforeninger
  Behandlingsopphold – Likemannsordning - Vedtekter
Sentralstyre

 

  • Lymfeposten, NLFs medlemsblad, kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og artikler, tips og gode råd, leserinnlegg og informasjon, samt annonser med relevant produktinformasjon.

  • Fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling. En oversikt oppdateres jevnlig av Norsk Lymfødemforening. Her kan du finne fram til en behandler i ditt nærområde. 

  • Lokale lymfødemforeninger finnes i Vest-Finnmark, Lofoten, Vesterålen, Rana, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre, Hordaland, Haugesund, Stavanger, Telemark, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Ringerike, Oslo/Akershus og Østfold.
    Her kan du møte likesinnede, delta på informasjonsmøter, være med i et fellesskap.

  • Behandlingsopphold med egne fysioterapeuter med lymfødembehandlingskompetanse arrangeres årlig av NLF.

  • Likemannsordningen er til for at den som føler behov for det skal kunne ringe og snakke med en som er i samme situasjon.
    Les mere om ordningen, og se hvordan du får kontakt her.

  • Vedtekter for Norsk Lymfødemforening. For hver del av vedtektene er angitt dato for siste endring. Du finner vedtektene her.

 

 

NLFs sentralstyre
   
Leder
 
Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen 
Arnebyen 5, 9303 SILSAND
tlf  481 05 359 / tlf 920 92 819 e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Nestleder
Hilde Melhus, Framverranveien 703
7690 Mosvik
tlf 454 62 609, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Økonomiansvarlig
 
Merete Walla, Burshaugen 10, 8980 Vega 
tlf 412 05 454, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Styremedlem og lokallagsansvarlig
 
Olga-Marie (Lillegull) Bekkelund, Samagt. 49, 9403 Harstad
tlf 909 04 970, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Styremedlem og sekretær
 
Charlotte Espejord Jakobsen, Lauvåsveien 20 B, 8079 Bodø
tlf 906 98 343, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
1. Varamedlem
 

Arnhild Moheim
, Rugdevegen 49 B, 2069 Jessheim
tlf 901 42 556, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Varamedlem

Ragna Karlsen, Nordbekk 13, 9800 Vadsø
tlf 476 47 569, epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Redaktør Lymfeposten

Niels Høegh
tlf 468 49 414, epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Kontakttelefon til leder: 920 92 819.
Mobiltelefonen kan dessverre ikke alltid være  påslått, men du kan alltid sende en melding dit, og oppgi telefonnummer, – så tar vi kontakt.

Besøksadresse: Grenseveien 99, 3.etasje, Helsfyr Oslo. Kontoret er betjent onsdag - fredag 9-15.45Sekretær Edita Daulova. Tlf.: 23 05 45 77 e-post: kontoret (at) lymfoedem.no

Postadresse: Postboks 6304, 0604 Oslo

Adresseendringer
sendes til: adresselister (at) lymfoedem.no

 
 
 

 

Medlemskap koster 350 kroner
Vi ønsker deg velkommen som medlem av Norsk Lymfødemforening
– benytt deg av vår innmeldingsblankett
Sammen kan vi få gjort mer!

Lurer du på noe – har du spørsmål – kontakt oss:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse. Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.