Sentralstyret

Sentralstyret 2017

Norsk lymfødem- og lipødemforbunds sentralstyre 2017
 

 
Fellesmail for sentralstyret: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leder

Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen
Arnebyen 5
9303 SILSAND
tlf  481 05 359
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nestleder
Hilde Melhus
Framverranveien 703
7690 MOSVIK

tlf 454 62 609
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Økonomiansvarlig

Merete Walla
Burshaugen 10
8980 VEGA
tlf 482 98 705
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sekretær

 

Charlotte Espejord Jakobsen
Lauvåsveien 20 B 
8079 BODØ
tlf 906 98 343
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Styremedlem: lokallagsansvarlig

Olga-Marie (Lillegull) Bekkelund
Samagt 59
9403 HARSTAD
tlf 901 11 040
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

 

1. Varamedlem

 

 

Arnhild Moheim
Rugdevegen 49
2069 JESSHEIM
tlf 901 42 556
e-post: arnhild@moheimThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

2. Varamedlem
 
Ragna Karlsen
Nordbekk 13
9800 VADSØ
tlf 476 47 569
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

 

Redaktør Lymfeposten

 

 Niels Høegh 
  
 tlf 468 49 414
 e-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

Forbehold om innhold

Informasjonen på Norsk Lymfødemforenings nettsider gis på generelt grunnlag, og kan ikke erstatte profesjonell, medisinsk hjelp. Det vi skriver er ikke ment som et ledd i medisinsk diagnose eller behandling.
Bruk av informasjon fra våre internettsider tillates enten med direkte link til relatert artikkel eller med kildeangivelse.

Vi ber om at www.lymfoedem.no blir kreditert ved bruk.